Posts

Showing posts from October, 2004

Verbod op dragen van de stropdas!

Het Comité 'Op de Spits' sluit zich aan bij de campagne voor een verbod op kledingstukken die onderdrukkend werken, uitdrukking zijn van scheefgegroeide sociale verhoudingen of van zware sociale druk en als volksvreemd kunnen gekenmerkt worden.

Meer bepaald richt het comite haar pijlen op het ostentatief en provocatief dragen van de stropdas ofte kravat.

Wie de geschiedenis van dit kledingstuk kent, weet dat de stropdas symbool staat voor onderwerping. Niet alleen verwijst de naam 'strop'-das rechtstreeks naar de strop als permanente dreiging voor non-conformisme, het is daarmee ook de uitdrukking van de onderdrukking van de mens en de onderwerping van het individu aan
het collectief.

De stropdas wordt meestal gedragen door mannen. De vorm van de das, een pijl, is op zich al provocerend, temeer daar de pijl permanent wijst naar het geslachtsorgaan dat er net onder hangt. Hiermee wijst
de stropdas permanent naar het aanwezige lid en benadrukt aldus het onderscheid tusse…