Posts

Showing posts from 2006

Flickr ontdekt!

Heb eindelijk de online foto-applicatie Flickr.com ontdekt. Heb er al een set van MO*foto's op geplaatst - altijd handig om MO* nog wat meer en beter bekend te maken.

Bekijk hier de eerste foto's.

Een 'lens' op Squidoo

Op Squidoo.com kan je ook een soort blog aanmaken. Men spraakt daar van een 'lens'. Ik heb er onlangs eentje aangemaakt over MO* en alles wat met globalisering/mondialisering te maken heeft. Neem gerust eens een kijkje op: http://www.squidoo.com/globalisering.

MO*paper

Met MO* lanceerden we onlangs een nieuwe serie: de MO*papers. Dit zijn digitale achtergronddossiers over mondiale thema's. Deze kan je gratis downloaden op onze website. Tot nu toe zijn er al 2 MO*papers uitgekomen: eentje over honger en voedselzekerheid en eentje over de opkomst van China als wereldmacht. Als je automatisch op de hoogte wil gehouden worden van deze MO*papers, dan stuur je gewoon een mailtje naar mopaper@mo.be.

Albert De Coninck overleden op 6 december 2006

Albert De Coninck, geboren in 1915, was één van de laatste overlevende Belgen die in Spanje aan de zijde van de Republiek hebben gevochten. Hij zat in het verzet tijdens WOII, was lid van de communistische partij, anti-kolonialist.

Op http://www.frontpagina.be leest u een zeer uitgebreid interview dat Peter terryn en Vincent Scheltiens enkele jaren geleden met hem hadden.

Intussen breng ik bij deze hulde aan deze grote man uit de Belgische linkerzijde.

J.B. (08/12/2006)

Solidariteitsblog van Comité Andere Politiek

Naar aanleiding van de staking bij VW-Vorst brengt het Comité voor een Andere Politiek dagelijks verslag uit van bij het piket. Surf naar http://capsolidairmetvw.blogspot.com/ om op de hoogte te blijven van de acties bij VW-Vorst en de toeleveranciers.

>> http://capsolidairmetvw.blogspot.com/

Ik ben solidair met de werknemers van VW-Vorst en de toeleveringsbedrijven

Image
Op 2 december ging ik mee in Brussel betogen voor solidariteit met de werknemers van VW-Vorst en de toeleveringsbedrijven. Want geef nu toe? Is het nog logisch dat bedrijven die gigantische winsten maken, tegelijkertijd zoveel mensen zomaar op straat kunnen zetten??

>>> www.anderepolitiek.be

Sociaal bloedbad bij Volkswagen Vorst

Opnieuw wordt de werkende bevolking keihard getroffen door de niet aflatende winsthonger van de multinationals. Ford, Sabena, Philips, Alcatel, Agfa Gevaert,... vandaag is Volkswagen Vorst aan de beurt. 4000 mensen verliezen hun job. En dan hebben we het nog niet over de 1000en anderen die in de toeleveringsbedrijven werken. Wanneer en hoe gaan we deze degoutante gang van zaken stoppen?

Interessante analyses en reacties:
> Comité voor een Andere Politiek: http://www.anderepolitiek.be/
> Attac Vlaanderen: http://vl.attac.be/article842.html
> Vonk - SP.A-rood: http://www.vonk.org/CallReadOnly.asp?artikelID=1872&status=1
> PVDA: http://www.pvda.be/

Op 2 december is er een grote solidariteitsbetoging gepland in Brussel. Kom mee de arbeiders en bedienden van Volkswagen Vorst een hart onder de riem steken. Kom mee betogen tegen het neoliberale afbraaksysteem.

Het democratisch rationalisme van Israël en de VSA

DS-journaliste Mia Doornaert laat in haar opiniestuk ("Wereld is veel te groot voor sound bites" - DS 29/07) het begrip 'democratisch rationalisme' vallen, een begrip dat volgens haar voornamelijk van toepassing is op westerse landen zoals de VSA en Israël. Vandaag zien we in Beiroet, in Gaza, in Fallujah, in Kandahar, ... tot wat dit 'democratisch rationalisme' leidt: oorlog en nog eens oorlog. Democratisch rationele staten laten de wapens niet spreken, beste mevrouw Doornaert, democratisch rationele staten proberen conflicten via dialoog en diplomatie op te lossen. Noch de VSA, noch Israël hebben dit in hun woordenboek staan. In hun zogenaamde 'War on Terror' is alles toegestaan, van het drastisch terugschroeven van de burgerrechten en het opsluiten van gevangenen zonder enige vorm van proces tot het welbewust bombarderen van burgerdoelwitten. Lang leve het democratisch rationalisme!

J.B.

Israël en de VN

Keer op keer worden VN-resoluties en VN-verklaringen aangaande Israël geboycot door een veto van het Witte Huis. Als er dan al eens een resolutie doorkomt, dan verwijst Israël die onmiddellijk naar de prullenmand. Geen haan die er naar kraait. Israël mag dat, Israël moet dat, want het moet zich beschermen tegen 'terroristen', 'islamfundamentalisten' en 'anti-semitische extremisten'. Israël heeft blijkbaar een speciale status in de wereld. Gisteren was het ook weer van dat. Na een welbewuste aanval van het Israëlische leger op een VN-post in Libanon, waarbij 4 VN-personeeelsleden vermoord werden, werd een veroordelende verklaring in de VN op een veto onthaald door de VS. Welk signaal krijgt Israël hiermee? 'Doe maar lustig voort en val maar iedereen aan, ook die pottenkijkers van de VN.' Hiermee wordt het internationale recht en het respect voor een instelling als de VN (in het leven geroepen in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog) volledig uitgehold. …

WWW.ANDEREPOLITIEK.BE

Er beweegt wat aan de linkerzijde van het Belgische politieke centrum. Surf snel naar www.anderepolitiek.be en ontdek het initiatief voor een andere politiek. Blijkbaar is er in deze neoliberale tijden toch een alternatief mogelijk? Graag je reactie!!

J.B.

Lezersbrief naar De Morgen

Geachte redactie,

Met ongenoegen las ik dat De Morgen het inmiddels gekende opiniestuk over Israël van Jean-Marie Dedecker niet wilde publiceren omdat er te zware taal aan het adres van Israël in werd gebruikt. Dat is ongehoord voor een krant die met haar slogan ' een open geest beleeft meer' zich nog steeds in de progressieve hoek wil situeren. Blijkbaar mag men geen open geest tonen als het over Israël gaat?

Om het niet bij deze verontwaardiging te laten, zou ik een positieve suggestie willen doen. Misschien kan een van jullie redacteurs eens een interview doen met Norman Finkelstein (auteur van 'De Holocaustindustrie') of dichter bij huis met Gie van den Berghe die een aantal jaren geleden - en nog voor Finkelstein - het zeer degelijk onderbouwde boek 'De uitbuiting van de holocaust' schreef. Daarin wordt zeer treffend aangetoond hoe het Israëlisch establishment en haar medestanders de 'holocaust' misbruikt om haar koloniale agressiepolitiek te verrech…

Wanneer komt Claude Marinower eens met argumenten af?

- N.a.v. de polemiek tussen Jean-Marie Dedecker en Claude Marinower over de oorlog in Libanon/Palestina -

In plaats van mensen die kritiek hebben op Israël te beschuldigen van 'nieuwsoortig negationisme', 'anti-semitisme' en 'racisme', zouden Claude Marinower en zijn medestanders beter eens 'De Holocaustindustrie' van Norman Finkelstein en 'De uitbuiting van de holocaust' van Gie van den Berghe ten gronde lezen. Dat zijn genuanceerde en wetenschappelijk onderbouwde werkstukken die aantonen dat het Israëlisch establishment en haar medestanders er steevast werk van maken om de 'holocaust' aan te grijpen als verrechtvaardiging voor hun agressieve politiek én als 'argument' om hun tegenstanders van die politiek te bestempelen als 'anti-semieten' en 'negationisten'. Misschien kan Claude Marinower eens ten gronde reageren op die 2 boeken? Van een politicus en advocaat verwacht ik immers argumenten.

J.B. (27/07/06)

De SP.A en het leger

+ In hoofdstuk 2.5. artikel 180 van het voorstel tot nieuwe beginselverklaring voor een modern socialisme op de website van de SP.a ter voorbereiding van het SP.a congres van 18 maart lezen wij:

"De Europese defensie treedt op als één geheel en dus heeft het geen zin meer dat elk van de EU-lidstaten een eigen leger behoudt. De budettaire marge die we hiermee boeken moet worden besteed aan ontwikkelngsamenwerking, dat wil zeggen aan het voorkomen van internationale conflicten." ( http://www.s-p-a.be/common/showdocument.asp?iID=1345)

+ In artikel I-41 3 van het Verdrag tot instellen van een EU-grondwet lezen wij:

"De lidstaten verbinden zich er toe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren" ( http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:NL:HTML )

Wat weegt het zwaarst ? " dromen van een betere toekomst" zoals het document wil doen of de EU-Grondwet ?

Jef Sleeckx: 'De tijd is rijp voor een alternatief'

Eindelijk iemand die eens zegt waar het op staat. indelijk ook eens iemand die zijn verantwoordelijkheid wil opnemen. Lees hier het volledige interview met Jef Sleeckx.

Spoedpetitie tegen anti-communistische resolutie

Eind januari 2006 zal een voorstel tot resolutie ter stemming worden voorgelegd aan de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, een resolutie die de vrijheid van meningsuiting en van organisatie op losse schroeven stelt. Ze is getiteld "Noodzaak van een internationale veroordeling van de misdaden van de voormalige totalitaire communistische staten", en is opgesteld op initiatief van de Zweed Lindblad van de Europese Volkspartij/Christen-Democraten (PPE/DC).

Het doel hiervan is het geheel van de communistische beweging en ideologie te brandmerken, te ontkennnen dat die deel uitmaken van de arbeidersgeschiedenis, en een progressieve stroming te criminaliseren. Zo ontkent het ontwerp de beslissende rol van de Sovjet-Unie in de strijd tegen de nazi-verschrikking, en valt het de huidige socialistische landen aan. Vandaag de communisten, morgen de syndicalisten en andersglobalisten, overmorgen...??

Tegen dit iniatief is een protestmotie opgesteld met als titel "Neen aa…

Hilarische screensaver met Bush in de hoofrol

Ik stootte op het wereldwijde web op een hilarische screensaver met George Bush jr. in de hoofdrol. Je moet echt een tijdje blijven kijken en als Bush blokkeert moet je hem met je muis een zetje geven. Vraiment super!!!

Surf als de bliksem naar: http://www.planetdan.net/pics/misc/georgie.htm

Dans het Wereld Economisch Forum weg

Image
Binnenkort is het weer zover. De machtigen van deze aarde komen in de Zwitserse Alpen bijeen op het zogenaamde Wereld Economisch Forum. Tijdens verschillende poepsjieke diners zullen ze de toestand van de wereld(economie) bespreken. Ongetwijfeld zal er veel aandacht besteed worden aan de niet echt gezonde toestanden in Irak. De leider van de wereld zit daar immers in een nogal moerassige situatie.
Op het einde van de top zullen de gezagsdragers met mooie verklaringen afkomen, terwijl er in de realiteit geen bal zal veranderen. Enfin, de 'leaders of the free world' hebben dan toch weer eens hun buikje rond gegeten en hun liefdadigheidsimago opgekrikt. Gelukkig zullen op het WEF ook de anti- of andersglobalisten present zijn. Hopelijk slagen zij erin om de mannen van het establishment wat in de weg te lopen. Zij gaan alvast de top wegdansen. Avanti!
www.danceoutwef.org

Een gezond en boeiend 2006 gewenst!

Aan alle bezoekers van mijn bescheiden weblog wens ik een gezond en boeiend nieuw jaar toe. Hopelijk komt er in 2006 wat meer beterschap in de wereld, maar laat ons toch maar niet te optimistisch wezen. Zolang gevaarlijke heerschappen als Bush, Blair, Bin Laden, Sharon en Ahmadinejad de wereldpolitiek blijven bepalen en landen en volkeren in woorden en daden bedreigen, moeten we nuchter blijven. Laat ons daarom ook in 2006 werk blijven maken om hun misdaden kenbaar te maken en strijd te voeren tegen uitbuiting en onderdrukking, voor rechtvaardigheid en democratie.

Jan

Interview met Xavier 'Ambras' Verboven

Op de alternatieve nieuwssite Indymedia staat een zeer verhelderend interview met ABVV-topman Xavier Verboven. Hoe bekijkt hij de strijd tegen het Generatiepact en hoe ziet hij de plannen van het VBO om nu ook al naar een concurrentie-of competitiviteitspact te gaan? Hij is alvast duidelijk: van de index blijft men af en van inleveringen is geen sprake. Maar zei kameraad Xavier dit ook niet over het brugpensoen?

Lees hier meer!

Rembrandt en revolutie

In het Nederlandse krantje "De Socialist" van de Internationale Socialisten, een fractie binnen de SP (niet te verwarren met de sp.a bij ons) stootte ik op een interessant artikel van de Britse kunsthistoricus Molyneux. Hij bespreekt hierin het revolutionaire karakter van Rembrandt in zijn tijd. Dit is echt voer voor geïnteresseerden in (kunst)geschiedenis.

Lees hier meer!