Posts

Showing posts from July, 2006

Israël en de VN

Keer op keer worden VN-resoluties en VN-verklaringen aangaande Israël geboycot door een veto van het Witte Huis. Als er dan al eens een resolutie doorkomt, dan verwijst Israël die onmiddellijk naar de prullenmand. Geen haan die er naar kraait. Israël mag dat, Israël moet dat, want het moet zich beschermen tegen 'terroristen', 'islamfundamentalisten' en 'anti-semitische extremisten'. Israël heeft blijkbaar een speciale status in de wereld. Gisteren was het ook weer van dat. Na een welbewuste aanval van het Israëlische leger op een VN-post in Libanon, waarbij 4 VN-personeeelsleden vermoord werden, werd een veroordelende verklaring in de VN op een veto onthaald door de VS. Welk signaal krijgt Israël hiermee? 'Doe maar lustig voort en val maar iedereen aan, ook die pottenkijkers van de VN.' Hiermee wordt het internationale recht en het respect voor een instelling als de VN (in het leven geroepen in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog) volledig uitgehold. …

WWW.ANDEREPOLITIEK.BE

Er beweegt wat aan de linkerzijde van het Belgische politieke centrum. Surf snel naar www.anderepolitiek.be en ontdek het initiatief voor een andere politiek. Blijkbaar is er in deze neoliberale tijden toch een alternatief mogelijk? Graag je reactie!!

J.B.

Lezersbrief naar De Morgen

Geachte redactie,

Met ongenoegen las ik dat De Morgen het inmiddels gekende opiniestuk over Israël van Jean-Marie Dedecker niet wilde publiceren omdat er te zware taal aan het adres van Israël in werd gebruikt. Dat is ongehoord voor een krant die met haar slogan ' een open geest beleeft meer' zich nog steeds in de progressieve hoek wil situeren. Blijkbaar mag men geen open geest tonen als het over Israël gaat?

Om het niet bij deze verontwaardiging te laten, zou ik een positieve suggestie willen doen. Misschien kan een van jullie redacteurs eens een interview doen met Norman Finkelstein (auteur van 'De Holocaustindustrie') of dichter bij huis met Gie van den Berghe die een aantal jaren geleden - en nog voor Finkelstein - het zeer degelijk onderbouwde boek 'De uitbuiting van de holocaust' schreef. Daarin wordt zeer treffend aangetoond hoe het Israëlisch establishment en haar medestanders de 'holocaust' misbruikt om haar koloniale agressiepolitiek te verrech…

Wanneer komt Claude Marinower eens met argumenten af?

- N.a.v. de polemiek tussen Jean-Marie Dedecker en Claude Marinower over de oorlog in Libanon/Palestina -

In plaats van mensen die kritiek hebben op Israël te beschuldigen van 'nieuwsoortig negationisme', 'anti-semitisme' en 'racisme', zouden Claude Marinower en zijn medestanders beter eens 'De Holocaustindustrie' van Norman Finkelstein en 'De uitbuiting van de holocaust' van Gie van den Berghe ten gronde lezen. Dat zijn genuanceerde en wetenschappelijk onderbouwde werkstukken die aantonen dat het Israëlisch establishment en haar medestanders er steevast werk van maken om de 'holocaust' aan te grijpen als verrechtvaardiging voor hun agressieve politiek én als 'argument' om hun tegenstanders van die politiek te bestempelen als 'anti-semieten' en 'negationisten'. Misschien kan Claude Marinower eens ten gronde reageren op die 2 boeken? Van een politicus en advocaat verwacht ik immers argumenten.

J.B. (27/07/06)