Posts

Showing posts from August, 2006

Het democratisch rationalisme van Israël en de VSA

DS-journaliste Mia Doornaert laat in haar opiniestuk ("Wereld is veel te groot voor sound bites" - DS 29/07) het begrip 'democratisch rationalisme' vallen, een begrip dat volgens haar voornamelijk van toepassing is op westerse landen zoals de VSA en Israël. Vandaag zien we in Beiroet, in Gaza, in Fallujah, in Kandahar, ... tot wat dit 'democratisch rationalisme' leidt: oorlog en nog eens oorlog. Democratisch rationele staten laten de wapens niet spreken, beste mevrouw Doornaert, democratisch rationele staten proberen conflicten via dialoog en diplomatie op te lossen. Noch de VSA, noch Israël hebben dit in hun woordenboek staan. In hun zogenaamde 'War on Terror' is alles toegestaan, van het drastisch terugschroeven van de burgerrechten en het opsluiten van gevangenen zonder enige vorm van proces tot het welbewust bombarderen van burgerdoelwitten. Lang leve het democratisch rationalisme!

J.B.