Posts

Showing posts from November, 2008

Duurzaam beleggen met Humo? Nee bedankt!

Humo schenkt vandaag gratis aandelen t.w.v. 15 euro uit het beleggingsfonds 'Water & Climate' van Delta Lloyd aan zijn lezers! Onder de marketing "volkskapitalisme" en "ethisch beleggen" beweert het blad promotie te maken voor "duurzame energie" & "schone waterhuishouding".

In dit aandelenpakket blinkt ook de naam van chemiereus Monsanto. Een Amerikaanse multinational die zich gespecialiseerd heeft in genetisch gemanipuleerde zaden, het dumpen van giftig afval in GB, kinderarbeid in derde wereldlanden en het dwingen van kleine boeren om uitsluitend hun producten te gebruiken. Monsanto is quasi op zijn eentje verantwoordelijk voor wereldwijde genetische pollutie van gewassen en is het grootste exponent van de hongerproblematiek door de verspreiding van agro-industriële monocultuur. En natuurlijk niet te vergeten dat het Monsanto was die Agent Orange creëerde, een chemisch wapen dat tienduizenden doden maakte in de Vietnamoorlog (a…

Linkerzijde Franse PS richt nieuwe partij op

Misschien een goed voorbeeld voor België, waar de SP.A en de PS ook maar niet willen afwijken van hun centrumkoers...

In Frankrijk stapt de linkerzijde van de PS, o.l.v. Franse parlementsleden Jean-Luc Mélenchon en Marc Dolez, uit de sociaaldemocratie en richt de socialistische Parti de Gauche op. Ze roepen op een electoraal links front te vormen met de Europese verkiezingen (met PCF, NPA, etc...).

"De centrumkoers van de sociaaldemocratische partijen overal in Europa, heeft geleid tot een historische ravage voor de socialistische beweging.", dixit Jean-Luc Mélenchon.

Op 29 november opent Oscar Lafontaine van Die Linke het eerste congres van de nieuwe partij.

http://www.lepartidegauche.fr/

In memoriam Wannes Van de Velde

Image
Als bescheiden hommage aan Wannes Van de Velde publiceer ik hier nog eens de tekst van "Oorlogsgeleerden", zijn meesterlijke bewerking van "Masters of War" van Bob Dylan.

Oorlogsgeleerden, genies van ’t kanon
Ge bouwt de torpedo’s en waterstofbom.
Ge schuilt achter muren en achter papier
Maar ik ken al uw kuren, uw stalen manier.

G’ hebt nooit nie gewerkt dan in het bedrijf
Dat mensen vernietigt en harten verstijft.
Ge geeft mij uw wapen, maar ge mijdt mijnen blik
En fluiten er kogels, dan schijt ge van schrik.

Ge bouwt aan ‘t verderf van leven en land
Ge steekt met uw streken de wereld in brand.
En al kan ’t u nie schelen, dat ik u verwens
Toch zijde ne vloek in de buurt van ne mens.

Ge zaait uwe waanzin, die koud is en wreed
Ge foltert m’n kinderen, ge lacht met hun leed.
En ik weet dat de schepper het denkbeeld verfoeit
Dat er menselijk bloed door uw aderen vloeit.

Crepeer voor mijn part en liefst nog vandaag
En ik volg uw kist liever rap dan te traag
En ik zal u zien zakken in …

Stakingsrecht onder vuur

De jongste weken ligt het stakingsrecht in ons land weer serieus onder vuur. Via deurwaarders en eenzijdige verzoekschriften probeerde het patronaat verschillende stakingen te breken. Op de site van de Linkse Socialistische Partij (LSP) las ik er een heel interessant artikel over. Een citaat uit dat artikel:

(...) De arrestatie van 30 syndicale militanten bij een stakingspost in Ninove ging gepaard met een verbod om actie te vormen. Een hele serie “deskundigen” – waaronder vertegenwoordigers van patroonsorganisaties en andere liberalen, maar ook professor Blanpain – verkondigde dat stakersposten waarbij de toegang tot een onderneming wordt bemoeilijkt “onwettig” zouden zijn omdat het “de vrijheid van arbeid en ondernemen” in het gedrang zou brengen.

Daarmee wordt quasi woordelijk de argumentatie van de anti-vakbondswet Le Chapelier en het decreet D’allarde (beiden uit 1791 en bij ons ingevoerd in het Napoleontische tijdperk) herhaald: “Alle samenscholingen van ambachtslui, arbeiders, g…