Posts

Showing posts from February, 2006

De SP.A en het leger

+ In hoofdstuk 2.5. artikel 180 van het voorstel tot nieuwe beginselverklaring voor een modern socialisme op de website van de SP.a ter voorbereiding van het SP.a congres van 18 maart lezen wij:

"De Europese defensie treedt op als één geheel en dus heeft het geen zin meer dat elk van de EU-lidstaten een eigen leger behoudt. De budettaire marge die we hiermee boeken moet worden besteed aan ontwikkelngsamenwerking, dat wil zeggen aan het voorkomen van internationale conflicten." ( http://www.s-p-a.be/common/showdocument.asp?iID=1345)

+ In artikel I-41 3 van het Verdrag tot instellen van een EU-grondwet lezen wij:

"De lidstaten verbinden zich er toe hun militaire vermogens geleidelijk te verbeteren" ( http://europa.eu.int/eur-lex/lex/JOHtml.do?uri=OJ:C:2004:310:SOM:NL:HTML )

Wat weegt het zwaarst ? " dromen van een betere toekomst" zoals het document wil doen of de EU-Grondwet ?