Posts

Showing posts from June, 2004

[Zwarte Zondag 2004] Het neoliberalisme en het succes van extreem-rechts

Naar aanleiding van de verpletterende verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok schreef ik een opiniestuk dat de oorzaken van de opmars van extreem-rechts gaat zoeken in de invloed van het neoliberalisme op het politieke en maatschappelijk leven. Klik hier.

Commentaar altijd welkom. Gebruik de commentfunctie!

Jan Buelinckx (23/06/04)

[Zwarte Zondag 2004] Hoe extreem-rechts bestrijden?

Op zaterdag 3 juli houden vertegenwoordigers van de civiele maatschappij en de culturele wereld een denkdag over de opmars van extreem-rechts in België. Hieronder kan je de uitnodiging lezen. Wie tijd en interesse heeft, moet zeker naar Brussel afzakken!

Laten we samen nadenken over “pikzwarte zondag”
Samenkomst van civiele maatschappij en culturele wereld.

Zaterdag 3 juli 2004 van 10u tot 13u in de Beursschouwburg (A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel)

Omdat velen onder ons geschokt zijn. Of verontwaardigd. Maar alleszins verontrust. Verontrust over de toekomst van onze samenleving. Want we weten dat extreem-rechts een bom is onder ons sociaal model. We weten dat het “cordon sanitaire” wankelt en onder grote druk komt te staan. We weten dat er steeds meer stemmen opgaan om in Vlaanderen het “Haider-model” toe te passen en extreem-rechts mee te nemen in het “regeringsbad”. Velen vragen zich af “hoe zijn we zover kunnen komen?” Waarom heeft de ideologie van het Vlaams Blok na twintig j…

[Europa] Ontwerp-Grondwet goedgekeurd

Gisteren werd op de Europese Top in Brussel de ontwerptekst voor een Europese Grondwet goedgekeurd. Dit betekent in concreto dat het neoliberalisme tot de officiële doctrine van de Europese Unie verheven wordt en dat het sociaal Europa dat de vakbonden en de sociale bewegingen bepleiten verder weg lijkt dan ooit. Attac-Vlaanderen betreurt de goedkeuring van de ontwerptekst. Op het discussieforum van deze andersglobalistische beweging kan je een perscommuniqué en verschillende discussiebijdragen lezen over het neoliberale karakter van de Europese Unie. Op Indymedia België kan je ook nog een verslag lezen dat ik schreef naar aanleiding van een Europadebat in de Vooruit op 25 maart van dit jaar.

Jan Buelinckx (19/06/04)

[Zwarte Zondag 2004] De analyse van radicaal-links

Naar aanleiding van de zoveelste zwarte zondag is het misschien eens interessant om naar de analyse van de Belgische radicale linkerzijde te gaan kijken. Kort samengevat stelt radicaal-links dat het Vlaams Blok enkel kan teruggedrongen worden als er een sterke linkse oppositie uitgebouwd wordt. Over de manier waarop verschillen nog de meningen. De Partij van de Arbeid (PVDA) en de Linkse Socialistische Partij (LSP) zetten hun eigen organisatie voorop. De Kommunistische Partij (KP) en de Socialistische Arbeiderspartij (SAP) opteren voor een open samenwerking met andere progressieven die stilaan vorm krijgt in het Links Ecologisch Forum (LEF). Vonk pleit eerder voor een verlinksing van de SP.A.

Maar goed, laat ons eerst hun analyses eens bekijken.
* PVDA: "De bevolking moet weten dat er een andere oppositie bestaat tegen de traditionele partijen"
* LSP: "Verkiezingen 13 juni: Geen basis voor verderzetting neoliberaal beleid"
* KP: "Wij moeten mogen en jij mag ni…

[Zwarte Zondag 2004] Wat het Vlaams Blok verzwijgt?

Op de volgende anti-racistische en anti-fascistische websites kan u een schat aan informatie lezen over de ware aard van het Vlaams Blok. Aarzel niet om deze sites door te sturen naar vrienden, vriendinnen, collega's, kennissen, familie, etc... Er is immers nood aan duidelijke informatie over deze gevaarlijke partij. Het is belangrijk dat iedereen zijn/haar steentje bijdraagt in de strijd tegen het racisme en het fascisme. Een betere wereld begint in de eerste plaats bij jezelf!

Blokwatch: http://blokwatch.skynetblogs.be/
Het Vlaams Blok Liegt!: http://vlaams-blok-liegt.skynetblogs.be/
ThePiano: http://www.thepiano.tk/
Blokbuster: http://www.blokbuster.be/
Studenten Tegen Racisme: http://www.student.ugent.be/ster
Antifa: http://www.antifa.be/
Pat Coeman: http://www.coeman.net
AFF: http://www.aff.be
Eigen uitschot eerst: http://www.fdw.be/
Charta 91: http://www.charta91.be/
Auschwitz Stichting: http://www.auschwitz.be/content/index.php?lg=nederlands
VAKA-Hand in Hand: http://www.vak…

[Neoliberale Globalisering] Tobintaks gestemd in de Kamer!

Op dinsdag 15 juni werd in de commissie Financiën en Begroting van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel ter installatie van een Tobintaks in zijn Spahnvariant gestemd en goedgekeurd! Een wisselmeerderheid van socialisten en christen-democraten keurde het voorstel goed. De alternatieve oppositie (MR, VLD en Vlaams Blok) is er zelfs niet in geslaagd om het voorstel ter advies naar de Raad van State te sturen. Lees hier het persbericht van Attac-Vlaanderen, één van de voornaamste pleitbezorgers van de Tobintaks wereldwijd.

[Zwarte Zondag 2004] Verklaringen? Opinies? Redenen?

Het Vlaams Blok gaat nog maar eens vooruit. De twaalfde zwarte zondag is een feit. Hebben de antiracistische strategieën uit het verleden gefaald of is de groei van het Vlaams Blok gewoon onstuitbaar? Indymedia peilde naar de reacties van Jozef De Witte (CGKR), Jan Renders (ACW), Ludo Nelen (ABVV), Els Witte (VUB), Jos Vandervelpen (Liga voor Mensenrechten), Marianne Nimmegeers (Objectief), Marius Dekeyser (Hand in Hand), Dyab Abou Jahjah (AEL), Gust Haverbeke (ACOD), Eric Rydberg (GRESEA), Filip De Bodt (Leef), Frans Van Acoleyen (Pvda) en Jan Blommaert (RUG). Lees meer...

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks

Verkiezingen zondag 13 juni 2004. Opnieuw een zwarte zondag. Opnieuw een monsterscore voor het racistische en fascistische Vlaams Blok. Kameraad Felix Hendriks, van Indonesische afkomst, stuurde me volgende ontroerende reactie naar aanleiding van deze zoveelste overwinning van de fascisten. Bedankt Felix!


Migratie.
Het innig beeld van haar mij bijgebleven
heeft zich vermengd met laatre werklijkheden,
Tot mijn geluk. Want anders was mijn heden
zeer vaal, o, niet zo glinsterend doorweven.

Ik immers ben geland op vele reden
waar eerst de palmen uit de verte wuiven.
Men ziet daarna de grote stofwolk stuiven
tussen de mensen, wrang en ontevreden.
Zij was zo jong. Zij had zulke lieve handen.
Zij kwam uit Malang en zij sprak van Indonesië
met de verschrikte ogen van een hinde
alsof zij in het ver groen land belandde.
waar zij steeds mij, ook ik steeds haar beminde...
Dit land is, wreed verwoest, geen liefde meer is te vinden.

In België zal ik blijven sterven,
een regendag vol laatste eer:
E…

[Poëzie] Een anti-oorlogsgedicht van mijn zusje Laura

Beste lezer,

Hieronder lees je een prachtig anti-oorlogsgedicht van mijn zusje Laura (17 jaar). Chapeau Laura!


Zij die daar stierven
in met bloed vermengd
donkerbruinrood slijk.

Was het voor hun vaderland
dat hun moeders met
tranen en de lege huls
van de dodelijke kogel
achterbleven?

Waar hun lichaam
gegeseld werd met haat
en hun hart niet langer
klopte maar schoot,
staat nu een standbeeld
dat er nooit had moeten staan.

De onbekende soldaat
zal altijd onbekend blijven.

En de papavers
zijn nog altijd rood
van het nodeloos
radeloos
vergoten bloed.

-Laura Buelinckx, 2 juni 2004

Dit gedicht gaat over de oorlog. De zinloosheid ervan, en de verliezen die het met zich meedraagt.

[Proces Dutroux] Open brief aan Jean Lambrecks

Hier leest u een open brief van mijn kompaan Raf Verbeke aan Jean Lambrecks, de vader van Eefje. Over het proces, de rol van de politiek, de Octopus-hervorming, de witte mars, etc...

Open brief aan Jean Lambrecks.

Geachte Heer Lambrecks,

U kent mij niet, maar als burger uit het netwerk van witte comités ter ondersteuning van alle ouders van verdwenen en vermoorde kinderen, ken ik U zeer goed. U bent voor mij een ouder die niet alleen mijn steun verdient, maar ook respect voor Uw verdediging als burgerlijke partij op het proces Dutroux.

Ik weet zeer goed dat Uw verdediging niet de zelfde is als die van Paul en Betty Marchal of die van Carine en Gino Russo. Uw verdediging is ook anders dan de strijd die Tinny Mast voert voor de waarheid of pakweg een Eric Geysbregts. Recht op Recht, het wit comité dat in mijn bedrijf uit de stakingen ter ondersteuning van Connerotte in 1996 is voortgekomen heeft nooit juridische dossiers uitgevlooid. Wij hebben ons nooit in de plaats van justitie en …

[Verkiezingen 2004] De 'kleintjes' doen ook mee

Op tv zien we ze zelden. In de kranten komen ze af en toe aan bod. Ik heb het hier over de kleine partijen die meedoen aan de verkiezingen. Op mijn weblog kon je al heel wat lezen over STA OP, een initiatief waar ik zelf wat aan meegewerkt heb en dat ik voor de volle 100 procent ondersteun. Helaas komt STA OP voorlopig enkel in de provincie Limburg op en kan ik er nu zondag niet voor stemmen.

Omdat ik niet voor de traditionele partijen wil stemmen (de 3 kartels zeg maar: CD&V-NVA, SP.A-SPIRIT, VLD-VIVANT), zeker niet voor het fascistische en racistische Vlaams Blok en ook niet voor GROEN!, dat me enorm ontgoocheld heeft met haar regeringsdeelname en haar dubbelzinnige houding in cruciale dossiers, rest me in feite enkel nog de keuze tussen de radicaal-linkse partijen PVDA en LSP. Het programma van deze twee partijen is het enige dat het dichtst aansluit bij mijn politieke opvattingen, mijn verzuchtingen en mijn rechtvaardigheidsgevoel. Let op, dit wil niet zeggen dat ik geen krit…

[Verkiezingen 2004] Sta Op in De Tijd

In de krant De Tijd stond er een artikel onder de titel VOLKSOPVOEDING over het initiatief STA OP, waarover je in mijn weblog al meer kon lezen. Hieronder lees je een fragment.

Het is opvallend hoe weinig de kleine partijen zich laten afschrikken door de kiesdrempel (...) De tijd is rijp voor een ander soort politiek.(...) Een oproep voor een hernieuwing van de democratie klinkt ook bij STA OP, een nieuwe Limburgse lijst waarop enkel arbeiders staan. "We hoeven niet per se zondag door te breken, deze lijst is eerder een signaal", zegt Raf Verbeke. "We hebben eingelijk ook maar één uitgewerkt programmapunt: het wetsvoorstel Decroly (van onafhankelijk maar gewezen ECOLO-parlementslid Vincent Decroly) dat als hefboom dient voor een nieuw tewerkstellingsbeleid. Het feit dat onze lijst werd ingediend is al een evenement op zich. De inzet is niet de kiesdrempel halen, wel de werkende klasse oproepen om het politiek debat opnieuw in eigen handen te nemen." Verbeke weerleg…

[Neoliberale Globalisering] Maquila's: ook dit is vrijhandel...

Een tijdje geleden publiceerde ik een artikel op de website van Attac Vlaanderen over de maquila's of vrijhandelszones (in economisch jargon: export processing zones). Dat zijn speciale begrensde zones in een land waarin bedrijven die voor de export werken, van allerlei bijkomende voordelen genieten : kant en klare infrastructuur of goedkope bedrijfsgebouwen, vrijstelling van heffingen voor de invoer van kapitaalsgoederen, al of niet tijdelijke vrijstelling van bedrijfsbelastingen, beknotting van de arbeidsrechten (bv. verbod op vakbondsactiviteiten en stakingen). In de maquila's ziet men het ware gelaat van de neoliberale globalisering. Lees en huiver mee...

[Oorlog] Het VN-embargo tegen Irak: een genocide!

Enkele weken na het 'officiële' einde van de oorlog in Irak (maart-april 2003) maakte ik voor de aanvullende opleiding ontwikkelingssamenwerking aan de UGent een paper over de misdadige VN-sancties tegen het land. In het licht van de huidige oorlogstoestand en van de eergisteren gestemde VN-resolutie over de 'machtsoverdracht' acht ik het noodzakelijk de lezer hierop te wijzen. De volledige paper kan je lezen op Indymedia België.

[Verkiezingen 2004] Sta Op: Een interview met kandidaat-opvolger Natan Hertogen

Interview met Natan Hertogen, student geschiedenis uit Gent en 11de opvolger op de STA OP-lijst voor het Vlaams parlement

- Wie ben je?

Ik heet Natan Hertogen, en ben momenteel bezig aan het laatste jaar geschiedenis aan de UGent. Ik was sinds begin dit jaar lid van LEF (het links ecologisch forum), eigenlijk vooral omdat het forumidee mij wel aanspreekt. Volgens mij moet er in de eerste plaats eens werk worden gemaakt van goede samenwerking binnen links. Om die reden ook zijn we bijvoorbeeld met een aantal mensen in Gent begonnen met een kalender waarop alle linkse activiteiten een plaats zullen kunnen krijgen. Met die kalender in de hand kunnen we dan actief alle mogelijke initiatieven gaan promoten (bij elkaar en onder niet-actieve geïnteresseerden). Hopelijk helpen we zo al die verschillende initiatiefnemers dichter bij elkaar brengen.

- Waarom sta je op de lijst STA OP?

STA-OP kwam in Limburg nog een paar mensen te kort om alle plaatsen op de lijst in te vullen en aangezien ik het e…

[Europa] Betoging in Brussel tegen richtlijn Bolkestein

Op zaterdagnamiddag 5 juni vond in Brussel een manifestatie plaats van vakbonden, sociale bewegingen en politieke partijen tegen de zogenaamde richtlijn Bolkestein. De manifestanten protesteerden tegen de liberalisering van de dienstensector en voor het behoud van de sociale verworvenheden. Meer nieuws en achtergrondinformatie vind je op Indymedia België.

[Verkiezingen 2004] Sta Op-campagne van start bij Carnoy in Gent

GENT (01/06/04) -- Vanmorgen vond bij het Gentse bedrijf Carnoy een persontmoeting plaats met Sta Op kandidaat Raf Verbeke.

De persontmoeting was eveneens de aftrap voor de verkiezingscampagne van Sta Op, een initiatief van syndicalisten die in Limburg met een lijst op de proppen komen. De volgende dagen en weken zal een bus rondtouren en zullen er in Gent, Limburg en Brussel verschillende gesprekken en debatten plaatsvinden.

Het is niet toevallig dat Raf Verbeke het bedrijf Carnoy als startplaats voor zijn kiescampagne neemt. Hij was er vroeger syndicaal afgevaardigde en hij bouwde er mee aan een unieke vakbondswerking. In april 1999 werd het bedrijf dat in handen was van de Duitse multinational Mannesmann overgenomen door de Nederlandse bouwgroep KOOP. Toen werd een lange harde strijd gevoerd door de Carnoy-arbeiders tegen de afdankingen en de afbraak van de vakbondsrechten die met de overname gepaard gingen. De vakbonden haalden op alle punten hun gelijk voor de rechtbank. De top…