Posts

Showing posts from 2005

De Mossad in Irak

De bezettingsoorlog en de chaos waar Irak onder gebukt gaat vormen een ideale voedingsbodem voor buitenlandse krachten die het Irakees grondgebied gebruiken voor hun eigen politieke en economische agenda’s. Een opmerkelijke actor in dit belangenspel vormt de aanwezigheid van de Israëlische legerinstructeurs en de geheime buitenlandse inlichtingendienst Mossad. Lees het artikel van Ludo De Brabander (Vrede) op www.uitpers.be

Discussie: IRAN IS GEEN DOELWIT VOOR DE VERENIGDE STATEN

De ontwikkeling van nucleaire technologie in Iran wordt vaak voorgesteld als een slecht vermomde poging van Teheran om massavernietigingswapens te verwerven. VS-ambassadeur bij de VN John Bolton zei onlangs dat zijn land 'de noodzakelijke acties moet ondernemen tegen een land dat atoomwapens wil ontwikkelen'. Dat klinkt, zeker uit zijn mond, als een niet verhulde dreiging met militaire actie. Buitenlandminister Condoleezza Rice ontkende dat tegenover de BBC: 'Militaire actie tegen Iran staat hoegenaamd niet op de agenda van de Amerikaanse regering -voorlopig.' Haar Britse collega, Jack Straw, bevestigde die stelling. Niet iedereen is daar zo zeker van, ook al lijken de opstand in Irak en de moeizame bezetting van Afghanistan niet echt van die aard dat ze nieuwe militaire avonturen in de regio rechtvaardigen. MO* vroeg de opinie van Sanam Vakil, Saloumeh Peyman, Reza Gholamalizad en VS ambassadeur Tom C. Korologos.

Discussieer mee

De Morgen: gebeten om te weten??

ACOD - Persmededeling- De Morgen misleiden om te verleiden ?

De ACOD is zeer verontwaardigd het standpunt van Bart Eeckhout in De Morgen over de Algemene Staking van verleden vrijdag. Op zaterdag 8 oktober beweert Eeckhout in zijn standpunt dat “sommige treinen zelfsdonderdagavond om klokslag tien uur middenin de velden stilgelegd[werden] en passagiers moesten maar zien hoe ze thuisgeraakten”. De voorzitter van ACOD Spoor Jos Digneffe reageert furieus op het bericht in De Morgen. Hij vindt het een belediging aan het adres van de ACOD en haar militanten.“Onze militanten behandelen de reizigers altijd op een correct eneerlijke manier. Ik kan formeel bevestigen dat er donderdagavond geen enkele trein is blijven staan middenin de velden en dat er geen reizigers daar zijn achtergelaten. Het is de normale procedure dat ingeval van een staking, de trein altijd verder rijdt naar het eerstvolgende station en de reizigers daar van boord gaan. ”Overigens mag nog opgemerkt worden dat de staking bi…

Het neoliberaal bedrog

De lonen moeten worden gematigd, het brugpensioen afgeschaft. De sociale zekerheid blijkt onbetaalbaar. We moeten langer en flexibeler werken, terwijl de werkloosheid piekt. De belastingen worden verlaagd, waardoor de druk groeit om de openbare diensten te privatiseren. Elke dag krijgen we dit neoliberaleverhaal opnieuw naar onze kop geslingerd. Maar wat klopt daar eigenlijk van?

Je leest het in het nieuwe boek: "Het Neoliberaal Bedrog" Door Matthias Lievens
Uitgegeven door Formation Léon Lesoil, 2005, 216 pagina's.

Onder de slogan "Een andere politiek is mogelijk, tegen extreem-rechts en het neoliberalisme" lanceerde de SAP begin september een nieuwe politieke campagne. Centraal element van de campagne is het 216 pagina's tellend fonkelnieuwe boek"Het neoliberaal bedrog" van de hand van Matthias Lievens. Het bevat een schat aan argumenten, feiten en cijfers: het is dé bondgenoot van al wie vraagtekens plaatst bij de huidige afbouw van het brugpensi…

De lijfstrip van de vredesactivist

"Oorlogsjunks, Waarom de VS het militarisme niet kan laten"... is een uitermate boeiende strip van Joel Andreas. In de VS werden meer dan 200.000 exemplaren verkocht, in Japan 70.000. Deze week zal dit schrijf- en tekenwerk ook in het Nederlands te vinden zijn in de betere boekhandel. Kopen maar, vredesduiven...

Handelaars in nieuws

Persbericht

Bij het Davidsfonds is zopas het nieuwe boek van ex-De Standaard journalist Freddy Depauw verschenen: "Handelaars in nieuws. Media en wereldgebeuren" .

Zijn de media vensters op de wereld of machines van manipulatie? De Vlaamse perssector én in de internationale media maakten de laatste decennia drastische ontwikkelingen door. Hoe dat komt? Journalist Freddy de Pauw stelt vast dat het ook in de media om geld draait.

De gevolgen van de ‘marktlogica’ zijn ingrijpend. De grens tussen informatie enerzijds en propaganda en reclame anderzijds vervaagt. Media moeten in de onderlinge concurrentiestrijd voortdurend nieuwe middelen zoeken om de tegenstrever te overtroeven, ook al is dat ten koste van kwaliteit. De druk op journalisten om te ‘scoren met scoops’ tast de geloofwaardigheid aan.

Geen rooskleurig beeld. Maar er zijn ook tekenen van hoop. Er zijn nog media die in staat zijn tot zelfkritiek. Er zijn nog journalisten die zich individueel of collectief tegen de trends a…

Afrikaanse vrouwen over Afrika

Nieuw MO* Noord-Zuid Cahier

De toekomst behoort ons toe
Afrikaanse vrouwen over Afrika

Bart Horemans, Maggi Poppe en Emiel Vervliet (eds.)

Afrika roept meestal beelden op van armoede, hongersnood, corruptie en burgeroorlog. Dat zijn realiteiten die we niet kunnen wegdenken. Maar er is gelukkig ook meer. In dit cahier stellen negen vrouwen hun ideeën en initiatieven voor een beter Afrika voor. Van Nobelprijswinnares Wangari Maathai en haar emancipatorische milieubeweging, over de Malinese ex-minister Aminata Traoré die een Afrikaans andersglobalisme predikt, tot de Liberiaanse presidentskandidate Ellen Johnson Sirleaf en haar kruistocht voor beter bestuur en meer verantwoording.

Prijs - 8.00 EUR

Bestellen bij:

Wereldmediahuis vzw - MO*
Els De Mol
Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel
Tel: 02/536.19.78
Fax: 02/536.19.34
E-mail: els.demol@mo.be
Website : www.mo.be

Democratie?

"Een democratie die er genoegen mee neemt slechts een politieke democratie te zijn, zonder een democratisering van de culturele en economische middelen te realiseren, is een gegijzelde of geamputeerde democratie." (José Saramago, MO*, oktober 2004)

Katrina: Cuba biedt de VS steun

"We hebben medicijnen en materiaal voor hen. Als ze meer dokters willen, geen probleem, we hebben ze, ook al zijn het er 5.000." Fidel Castro in een hernieuwd aanbod aan de VS- regering voor hulp aan de slachtoffers van de orkaan 'Katrina'.

'Hoe maak je terroristen?' Door Naomi Klein

Het onderstaande stuk van Naomi Klein (activist writer, bekend van oa 'No Logo') geeft aan dat de middelen die gebruikt worden tegen het terrorisme grotendeels hetzelfde zijn als de oorzaken van datzelfde terrorisme. Ofwel, zoals ze het beeldend stelt: 'men denkt de brand te blussen met benzine'.

'Hussein Osman, een van de mannen die ervan verdacht wordt deel te hebben genomen aan de mislukte bomaanslag op Londen op 21 juli, vertelde onlangs aan Italiaanse onderzoekers dat ze hun aanval voorbereidden door te kijken naar films over de oorlog in Irak - dat stond in La Repubblica. Speciaal de films waar vrouwen en kinderen in werden gedood en afgemaakt door de Britse en Amerikaanse soldaten - films over huilende weduwen, moeders en dochters. In Engeland gelooft iedereen er in dat Groot Brittanie kwetsbaar was voor de terreur vanwege hun politiek correcte antiracisme. Maar de opmerkingen van Osman suggereren dat wat de bommenleggers voortdreef de woede was tegen wat zi…

In Venezuela is een revolutie bezig

Maarten, een maat van mij, trok onlangs naar het Wereldjongerenfestival in Venezuela. Over dat Latijns-Amerikaanse land is de laatste tijd veel te doen. Vooral dan over de president van dat land, Hugo Chavez. Zorgt hij voor een linkse ommekeer? Of is hij de zoveelste dictator op rij? Lees het schitterende verslag van Maarten.

Venezuela is een land dat de laatste jaren erg veel opstelten gestaan heeft. Het begon in 1998 met de verkiezing van Hugo Chavez tot president. Nu moet je weten dat Venezuela in goeie ouwe Latijns-Amerikaanse traditie meer dan veertig jaar bestuurd is geweestdoor een corrupte kliek van politici die niet bepaaldhet beste voor hadden met hun land. Armoede en miserie waren schering en inslag, en frustratie enmoedeloosheid onder de gewone bevolking het gevolg. Dat veranderde allemaal drastisch toen Chavez aan demacht kwam. Er werd een zogenaamde “Bolivariaanse revolutie” gelanceerd, genoemd naar Simon Bolivar, denationale held en vrijheidsstrijder in Venezuela waarje …

Turkse schrijver Orhan Pamuk riskeert gevangenisstraf wegens 'belediging' van de Turken

(Brussel - 31 augustus 2005) - De Turkse schrijver Orhan Pamuk werd door een Hof in Istanbul beschuldigd van 'opzettelijke belediging van de Turkse identiteit' wegens zijn uitspraken over de massamoord van de Armeniërs in 1915 in een Zwitsers dagblad. Zijn proces zou op 16 december van start moeten gaan, heeft zijn uitgeverij vandaag bekend gemaakt.

De schrijver, wiens werk in meer dan 25 talen werd vertaald, riskeert een celstraf van zes maanden tot drie jaar krachtens art. 301/1 van de strafwet. Dit artikel bestraft 'de opzettelijke belediging van de Turkse identiteit', preciseert een communiqué van de uitgeverij Iletisim in Istanbul.

In het interview dat in februari jl. in de Tages Anzeiger verscheen, had Pamuk gesteld dat 'een miljoen Armeniërs en dertigduizend Koerden in Turkije werden gedood' (zie 'De Koerden': http://www.kurdishinstitute.be/page.php?ID=470). Orhan Pamuk werd al eerder het doelwit van nationalistische kringen omwille van zijn verded…

MO* maakt de globalisering ervaarbaar, hanteerbaar en begrijpbaar

Beste mensen,

Sinds 2 maanden werk ik als communicatieverantwoordelijke bij MO* magazine. Om dit te vieren wil ik toch even van mijn eigen weblog gebruik maken om wat reclame te maken voor dit superinteressante magazine. MO* staat voor kwalitatieve en informatieve berichtgeving over globalisering en noord-zuid thematiek. Naast een magazine - dat 10x per jaar verschijnt (niet in januari en augustus) - brengt MO* ook een wekelijkse nieuwsbrief, 'Wereldscan' genaamd. Op de website van MO* kan je naast de meest actuele artikels ook een zeer uitgebreide agenda raadplegen.

Ken je MO* niet? Mail me dan voor een gratis proefnummer!

Want MO* windt er geen doekjes om!!!

De EU verdient een democratisch debat

'Kwaliteitskrant' wilde het niet publiceren. Omdat ik tegen censuur ben, zet ik het opiniestuk dan maar op m'n bescheiden weblog. Zeker lezen mensen!

Het blijft verbazen. Volgens Lode Delputte in De Morgen van 31 maart zouden we de Fransen moeten gaan uitleggen dat ze voor de Europese grondwet moeten stemmen. Want, zo wordt gesteld, de tegenstanders hebben het niet begrepen, ze vergissen zich, ze zien alleen ‘het gelobby van transnationale geldwolven’, en een ‘duister technocratisch-neoliberaal complot’. Ze kunnen met een nee-stem de Europese eenwording jaren in de tijd terugwerpen.

De woordkeuze is relevant. Zoals de hele redenering. Mogen we hierover enkele opmerkingen maken?

Ten eerste zijn de ‘voorstanders’ blijkbaar nog steeds niet gewonnen voor een normaal democratisch debat over de pro’s en de contra’s van een document dat het leven van de burgers voor lange jaren kan beïnvloeden. De Europese eenwording wordt gelijkgesteld met de goedkeuring van alles wat de Europese …

Priester Remi Verwimp over het pontificaat van Johannes Paulus II

De linkse priester Remi Verwimp uit Antwerpen laat zich kritisch uit over het pontificaat van wijlen Johannes Paulus II, dit in tegenstelling tot de vele commentatoren die de laatste dagen her en der werden opgevoerd. Zijn uitgesproken opinie kan je hier lezen. Amen!

Neen tegen de Europese Grondwet

Net als alle andere lidstaten van de Europese Unie, zal België binnenkort het ontwerp van Europese grondwet moeten goedkeuren of weigeren. Waarschijnlijk komt er in tegenstelling tot andere EU-landen in ons land geen referendum. Momenteel wordt er door verschillende progressieve organisaties gewerkt aan een platform om een brede beweging tegen dit ontwerp van neoliberale grondwet op gang te helpen brengen. Op de site www.neetegendeeuropesegrondwet.be kan je meer info lezen over de motieven voor deze nee en kan je eveneens een petitie ondertekenen.

JB

WWW.STOPBOLKESTEIN.ORG

Afgelopen zaterdag werd in Brussel door vakbonden en sociale bewegingen o.a. een stevige vuist gemaakt tegen de Bolkestein-richtlijn. Deze richtlijn over de vrijmaking van de handel in diensten heeft als doel om het door strijd opgebouwde sociale model volledig te vernietigen. Doordat we met zovelen een vuist hebben gemaakt tegen deze asociale afbraakpolitiek hebben we al de overwinning geboekt dat heel wat politici de richtlijn niet meer zo zien zitten. Waakzaamheid blijft echter geboden. De politici hebben wel beloofd dat ze een en ander gaan herschrijven, maar dit betekent niet dat de fundamenten van deze politiek in vraag worden gesteld. Aan ons om dat te blijven doen en ons met hand en tand te verzetten tegen de neoliberale machine. Een ander Europa in een andere wereld is wel degelijk mogelijk!!!!
Teken de petitie op www.stopbolkestein.org

JB

Tijd voor poëzie

Een mooi tekstje van m'n zusje Laura na het bekijken van een aflevering van de tv-reeks "Zonnekinderen" (Respect Sister!!!)

Vliegen

“I FLY”, riep ze luidkeels, haar stem verliezend over de uitgestrekte vlakte en in de eindeloze wind. Wat ik zo mooi vond, was haar kinderlijk enthousiasme, haar onschuld en de zon die haar verbrandde. Ook al was ze niet perfect, ze was gelukkig, en iedereen kon het zien en mocht het weten. Hoe wanhopig ze ooit al geweest was, op dat moment vergat ze alles. Enkel zij en het zand en de zee en haar kloppend jonge hart.

Ik zou er graag bij geweest zijn denk ik. Denk ik, zeg ik duidelijk. Want als ik het van dicht had gezien, had ik misschien niet kunnen genieten vanop afstand, en was ik niet zo geëmotioneerd geweest door die onbevangenheid.

Waarom huilen mensen bij zo’n pure schoonheid? Omdat ze het zelf willen meemaken, omdat ze blij zijn voor diegene die het beleeft, of waarom nog? Omdat ze bang zijn dat ze zelf niet zoiets kunnen ervaren?

Iedere…

Londense burgemeester levert kritiek op Israël

"This is about Israel, not anti-semitism"

Not to speak out against this injustice would not only be wrong. It would ignore the threat it poses to us all.

Ken Livingstone

Friday March 4, 2005
The Guardian

Racism is a uniquely reactionary ideology, used to justify the greatest crimes in history - the slave trade, the extermination of all original inhabitants of the Caribbean, the elimination of every native inhabitant of Tasmania, apartheid. The Holocaust was the ultimate, "industrialised" _expression of racist barbarity.
Racism serves as the cutting edge of the most reactionary movements. An ideology that starts by declaring one human being inferior to another is the slope whose end is at Auschwitz. That is why I detest racism.
No serious commentator has argued that my comments to an Evening Standard reporter outside City Hall last month were anti-semitic. So I am glad that Henry Grunwald, president of the Board of Deputies of British Jews, accepted on these pages that &qu…

Oproep tot solidariteit

Oproep: Splintex/AGC: ook onze strijd !

Sinds 2 december 2004 zijn de arbeiders en bedienden van Splintex/AGC in Fleurus nabij Charleroi in staking. Da's HEEL lang ! In een streek die al zwaar getroffen is door de werkloosheid. De werk(st)ers vechten bewust en moedig voor het behoud van 284 van de 840 jobs in het bedrijf. Eens te meer wil een patroon de arbeiders laten opdraaien voor slecht beheer waarvoor hij verantwoordelijk is.

Hun strijd voor jobs is een strijd tegen de gevolgen van de neoliberale globalisering. De staking is een antwoord op een delocalisatie van een klein deel van de productie door de Japanse groep ASAHI-Glass. Op de invoering van meer flexibiliteit en interimwerk. En op de poging tot liquideren van een sterke ploeg vakbonders en bewuste arbeiders.

Hun strijd is een democratische strijd voor vakbondsrechten. Tegen een arrogante werkgever die weigert om ernstig te onderhandelen. De patroon dreigt om gans de fabriek te sluiten als zijn herstructureringsplan niet w…

Hof en oud-kolonialen zetten media onder druk

Enige tijd geleden - ik weet niet meer precies hoe lang - werd in het programma 'Histories' op Canvas de fameuze documentaire "White King, Red Rubber" uitgezonden. De documentaire handelde over de misdaden van koning Leopold II en zijn gevolg in onze oud-kolonie Congo. Een studiemaat van mij had het voorrecht om mee aan deze documentaire te werken. Hij liet me in de aanloop van de uitzending weten hoe hij en zijn collega programmamakers door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (in opdracht van het Hof) onder druk gezet werden en zelfs gedwarsboomd werden in hun research. Naar aanleiding van de grote Congo-tentoonstelling die momenteel in het Museum voor Midden-Afrika loopt, ging journalist Raf Custers (vroeger De Wereldmorgen, nu IMC Belgium) een kijkje nemen en had hij o.a. een gesprek met de producent van deze overigens zeer sterke documentaire. U kan het interview hier lezen.

Le Soir niet meer welkom bij Karel De Gucht

Journalisten van het Franstalige dagblad Le Soir zijn niet meer welkom bij “Karel la Gaffe” minister van Buitenlandse Zaken, met de echte naam Karel De Gucht. Speciaal Colette Braeckman* wordt geviseerd door de blunderende minister. Want wie doet dat nu, notities over buitenlandse staatshoofden die vol fouten staan openbaar maken. Wanneer een medewerker van Buitenlandse Zaken stomme dingen op papier zet, hoeft een journalist dat toch niet te publiceren? 'Dat de relaties België-Kongo weer even in het gedrang kwamen, was niet mijn schuld maar die van de pers', volgens Karel De Gucht, die in Kongo zelf "Carol De Gust" wordt genoemd.

* Colette Braeckman is een erkende Congo-specialiste in België, dit in tegenstelling tot Karel De Gucht

Bron: 6 Minutes Media & Publishing

Tijd voor poëzie

Een gedicht over de maatschappij van Henriette Roland Holst:

Sombre gedachten schiep een sombre tijd,
het leven lag gelijk een schip in trage
wateren, en een stem sprak dat de lage
luchten alles omsloten voor altijd.

Er was geen licht, er was geen lucht: de handen
verslapten, omdat zij van hoop leeg waren;
denkers doken naar wrede trotse maren
dat ze hun ziel behoedden voor verzanden.

Dichters wendden zich van levens-sferen
wederbegerend wat in d'eeuwen sliep,
of loken de ogen en verbleekten diep
beproevende op hun eigen hart te teren.

In de zware tijd die zo langzaam streek
was `t dat een moedeloze berusting groeide
en opkwam mat geloof van de vermoeide
wereld wier oude gang en eeuwge leek.

Maar onderwijl werd in benedenlagen
ver van `t mistroostig ras dat heerste op aard
met smart ontvangen, en in pijn gebaard
de nieuwe kracht, die ons omhoog zal dragen.

1951 (bron: weblog van Anja Meulenbelt; muchos tanx 2 Raf Verbeke voor sending it)

Splintex/AGC: een andere democratie is mogelijk!

Tussen de betogingen en protestaxies tegen het bezoek van Dolfke Bush door, mogen we natuurlijk ook niet de andere actualiteit uit het oog verliezen. In Fleurus, nabij Charleroi, wordt er al bijna 12 weken gestaakt bij het autoglasbedrijf Splintex/AGC van de Glaverbel-groep. De werknemers van dit bedrijf staken tegen de geplande afdankingen. Ze weigeren zich zomaar neer te leggen bij de 'economische logica' die door het patronaat en de regering verkondigd wordt. Deze weigering is uniek en verdient dan ook volop de steun van alle progressieve krachten in ons land. Raf Verbeke schreef een sterk opiniestuk over dit conflict en samen met Griet Van Meulder en Theo Mewis voelde ik me vereerd om dit stuk mede te ondertekenen. Goed, genoeg gezeverd! Hieronder kan u de integrale tekst lezen. Schrik niet, hij is in het Frans, dus goed voor je 'personal development'. Commentaar is natuurlijk steeds welkom! (JB)


SPLINTEX/AGC : une autre démocratie est possible

Combien de fois des t…

Nieuws over de axies tegen Bush

In de gazetten vanmorgen was weer bedroevend weinig te lezen over de verschillende axies tegen Bush. Ook morgenvroeg zal dit niet anders zijn. Gelukkig bestaan er alternatieven zoals Uitpers (www.uitpers.be) voor diepgravende info over o.a. het VS-imperialisme en Indymedia Belgium (www.indymedia.be) voor hot news en picture reports over de verschillende demonstraties tegen het bezoek van Uncle Sam. Wist je bijvoorbeeld dat vandaag een handvol vredesactivisten het bureau van wapenproducent Lockheed Martin bezet hebben? Neen, surf dan als de bliksem naar Indymedia, dat de laatste tijd echt wel puik werk aflevert in alternatieve berichtgeving. Wil je meer weten over de motieven van de axievoerders, dan kan je ondermeer terecht op www.bushwanted.org. Veel klikplezier kameradski's!

JB

Vrede in Midden-Oosten

Bush beweert op te komen voor vrede in het Midden-Oosten. Waarom zet hij Israel dan niet onder druk om de vele VN-resoluties uit te voeren? Waarom bedreigt hij Syrië en neemt hij het op voor Libanon? Waarom zet hij het Saoudische regime niet onder druk wegens haar vele schendingen van de mensenrechten? Waarom bombardeert hij nog dagelijks Irak en slaagt hij er niet in de Irakezen veiligheid en welzijn te geven?

Het Amerikaanse regime wil enkel vrede als het haar uitkomt. In het Midden-Oosten wil het op de eerste plaats stabiliteit om de bodemrijkdommen makkelijk binnen te rijven en nieuwe markten te openen. Het wil ook Israël een vrijgeleide geven om te staan en te gaan waar en wanneer het wil. Daarom speelt het Amerikaanse regime de Arabische landen tegen mekaar uit, steunt het het ene land en bombardeert het het andere.

Michael Franti van Spearhead zei het onlangs nog: "Bombing for Peace is like Fucking for Virginity!"

JB

Belgische collaboratie

George Bush en Condoleezza Rice werden vandaag met open armen ontvangen door premier Guy Verhofstadt en minister De Gucht. De 2 liberale exellenties schijnen te geloven in het 'transatlantisch sprookje' dat de Amerikanen komen verkondigen. Europa en de VSA: hand in hand voor de overheersing van de wereld. Uiteraard wordt deze agressieve politiek handig verpakt door te goochelen met woorden als 'democratie', 'mensenrechten' en 'vrijheid'. Waarom doen de Amerikanen dan bijvoorbeeld niets aan het regime in Saoudi-Arabië? Waarom doen de Europeanen niets aan het regime in Rwanda dat voortdurend Congo aanvalt en destabiliseert? Let op, ik pleit hier niet voor interventies. Ik wil hier enkel de leugens blootleggen waarmee de Europese en Amerikaanse politici ons dagelijks om de oren slaan (en die tussen haakjes ook dagelijks worden overgenomen door de Mia Doornaerts in deze wereld). Het regime van Bush wil 1 ding: de Amerikaanse multinationals de vrijgeleide g…

Een gedachte over de NAVO

Bush komt niet alleen naar België om eens goeiedag te zeggen, maar hij komt ook in het kader van de NAVO eisen dat alle 'bondgenoten' op 1 lijn komen in de strijd tegen het terrorisme.

Nu, over die NAVO wil ik nog iets zeggen:

In 1989 eindigde de Koude Oorlog en kwam er een einde aan de Oost-West-confrontatie (of was het West-Oost-confrontatie: het zijn altijd de anderen die het gedaan hebben hé vanuit onze eurocentrische bril). Het Warschaupact werd ontbonden. En de NAVO? Nee hoor, dat oorlogsinstituut bleef lekker voortdoen en... doet dat vandaag nog steeds! Waarom is de NAVO niet afgeschaft? Welke relevantie heeft dat ding nog?

Het behoud van de NAVO is een gemiste kans voor de wereldvrede: men had alles op de VN kunnen zetten, dat grondig hervormen, daar een echt vredesinstrument van maken, ...
Helaas, helaas,...

JB

Bush Not Welcome

Amerikaans president Bush brengt morgen een bezoek aan België. Hij zal zogezegd de plooien met Europa komen gladstrijken (lees: de Amerikaanse wil opleggen).
Hieronder een aantal redenen waarom de president en zijn gevolg niet welkom zijn:

- de oorlogen in Irak en Afghanistan, waar hij de geopolitieke en defensie belangen van de neoconservatieve lobby behartigt
- de dreiging met oorlog tegen andere landen (voorposten van tirannie) omdat ze niet in de pas van Amerika lopen
- het opsluiten van gevangen in Guantanamo tegen het internationale recht en tegen adviezen van het Internationale Rode Kruis in
- de gigantische bedragen die hij uit de Amerikaanse begroting neemt voor een agressieve defensiepolitiek, oorlogsopbouw en massale wapeninvesteringen in plaats van sociale en ecologische doeleinden
- de onwil, de weigering om het Kyotoprotocol te erkennen als middel om iets te ondernemen tegen de opwarming en de verdere ecologische degradatie van onze aardbol
- de kloof tussen arm en rijk die zow…

De kloof in de USA

De inkomensongelijkheid is sinds het einde van de 19e eeuw nooit zo groot geweest: zo verdiende de rijkste 1% van de Amerikanen in 2000 maar liefst 189 keer zoveel als de armste 20% van hun landgenoten. Een bestuursvoorzitter van een groot bedrijf verdient circa 1.000 keer zoveel als de `normale` werknemers bij dat bedrijf.

Bron: The Economist, 07/01/05, nr 8407

Tobintaks en ramp in Z-O-Azië

Persbericht van Attac-Vlaanderen naar aanleiding van het voorstel van Minister De Decker om de Tobintaks Europees in te voeren, gebruik makend van het momentum rond de tsoenamiramp in Zuidoost-Azië.

De Belgische regering wil de natuurramp in Zuidoost-Azië en de wederopbouw van de regio aangrijpen om in de hele Europese Unie een Tobintaks in te voeren. Deze heffing op grote financiële transacties werd vorig jaar goedgekeurd in België, maar treedt slechts in voege als zij in de hele EU ingevoerd wordt. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker (MR) wil op de bijzondere Europese raad van ministers van Ontwikkelingssamenwerking, die deze week gehouden, wordt voorstellen om de Tobintaks Europees in te voeren.

Attac-Vlaanderen wil de minister feliciteren voor deze démarche. Het siert de Belgische regering dat ze de Tobintaks promoot op het Europese niveau. Het is bovendien positief dat minister De Decker het momentum om in Azië aan wederopbouw te doen aangrijpt om aandacht te …

Solidariteit?

Met de verschrikkelijke tsunami die in Z-O-Azië en een deel van oostelijk Afrika lelijk huis hield, kwam er een vloedgolf aan solidariteit, voornamelijk in de vorm van giften - al dan niet fiscaal aftrekbaar - op eenvoudige rekeningnummers. Denk maar aan de leuze Tsunami 12-12. "Hartverwarmend", zo luidden de meeste commentaren. De laatste dagen begon er hier en daar een kritisch geluid te komen. Wat met de humanitaire nood in Darfoer? in Congo? in Columbia? in zoveel andere landen en regio's op onze aardbol? Waarom besteden politici en media daar geen aandacht aan? Waarom eens geen tv-show van VRT en VTM voor de 1000 doden per dag in onze vroegere kolonie Congo? Trekken we ons dat niet aan? Is dat niet mediatiek genoeg? Of is het misschien omdat er geen toeristen sterven in het Grote Meren-gebied?
Solidariteit met slachtoffers van rampen, of ze nu door de natuur of door mensen veroorzaakt zijn, mag geen gradaties kennen. Elk slachtoffer verdient steun!

Jan (09/01/05)

Blokwatch houdt het Vlaams Belang in de gaten!

Wil je weten wat de echte agenda is van het Vlaams Belang? Ben je op zoek naar degelijke documentatie over het Vlaams Belang? Ben je ook benieuwd naar de foto's waarop Koen Dillen (zoon van Karel) Léon Degrelle ontmoet? Of die waar Filip De Winter de Hitlergroet brengt? Wel, dan is er één adres waar je als de bliksem naartoe moet surfen: WWW.BLOKWATCH.BE
Schrik niet van de lay-out!