Posts

Showing posts from February, 2005

Hof en oud-kolonialen zetten media onder druk

Enige tijd geleden - ik weet niet meer precies hoe lang - werd in het programma 'Histories' op Canvas de fameuze documentaire "White King, Red Rubber" uitgezonden. De documentaire handelde over de misdaden van koning Leopold II en zijn gevolg in onze oud-kolonie Congo. Een studiemaat van mij had het voorrecht om mee aan deze documentaire te werken. Hij liet me in de aanloop van de uitzending weten hoe hij en zijn collega programmamakers door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (in opdracht van het Hof) onder druk gezet werden en zelfs gedwarsboomd werden in hun research. Naar aanleiding van de grote Congo-tentoonstelling die momenteel in het Museum voor Midden-Afrika loopt, ging journalist Raf Custers (vroeger De Wereldmorgen, nu IMC Belgium) een kijkje nemen en had hij o.a. een gesprek met de producent van deze overigens zeer sterke documentaire. U kan het interview hier lezen.

Le Soir niet meer welkom bij Karel De Gucht

Journalisten van het Franstalige dagblad Le Soir zijn niet meer welkom bij “Karel la Gaffe” minister van Buitenlandse Zaken, met de echte naam Karel De Gucht. Speciaal Colette Braeckman* wordt geviseerd door de blunderende minister. Want wie doet dat nu, notities over buitenlandse staatshoofden die vol fouten staan openbaar maken. Wanneer een medewerker van Buitenlandse Zaken stomme dingen op papier zet, hoeft een journalist dat toch niet te publiceren? 'Dat de relaties België-Kongo weer even in het gedrang kwamen, was niet mijn schuld maar die van de pers', volgens Karel De Gucht, die in Kongo zelf "Carol De Gust" wordt genoemd.

* Colette Braeckman is een erkende Congo-specialiste in België, dit in tegenstelling tot Karel De Gucht

Bron: 6 Minutes Media & Publishing

Tijd voor poëzie

Een gedicht over de maatschappij van Henriette Roland Holst:

Sombre gedachten schiep een sombre tijd,
het leven lag gelijk een schip in trage
wateren, en een stem sprak dat de lage
luchten alles omsloten voor altijd.

Er was geen licht, er was geen lucht: de handen
verslapten, omdat zij van hoop leeg waren;
denkers doken naar wrede trotse maren
dat ze hun ziel behoedden voor verzanden.

Dichters wendden zich van levens-sferen
wederbegerend wat in d'eeuwen sliep,
of loken de ogen en verbleekten diep
beproevende op hun eigen hart te teren.

In de zware tijd die zo langzaam streek
was `t dat een moedeloze berusting groeide
en opkwam mat geloof van de vermoeide
wereld wier oude gang en eeuwge leek.

Maar onderwijl werd in benedenlagen
ver van `t mistroostig ras dat heerste op aard
met smart ontvangen, en in pijn gebaard
de nieuwe kracht, die ons omhoog zal dragen.

1951 (bron: weblog van Anja Meulenbelt; muchos tanx 2 Raf Verbeke voor sending it)

Splintex/AGC: een andere democratie is mogelijk!

Tussen de betogingen en protestaxies tegen het bezoek van Dolfke Bush door, mogen we natuurlijk ook niet de andere actualiteit uit het oog verliezen. In Fleurus, nabij Charleroi, wordt er al bijna 12 weken gestaakt bij het autoglasbedrijf Splintex/AGC van de Glaverbel-groep. De werknemers van dit bedrijf staken tegen de geplande afdankingen. Ze weigeren zich zomaar neer te leggen bij de 'economische logica' die door het patronaat en de regering verkondigd wordt. Deze weigering is uniek en verdient dan ook volop de steun van alle progressieve krachten in ons land. Raf Verbeke schreef een sterk opiniestuk over dit conflict en samen met Griet Van Meulder en Theo Mewis voelde ik me vereerd om dit stuk mede te ondertekenen. Goed, genoeg gezeverd! Hieronder kan u de integrale tekst lezen. Schrik niet, hij is in het Frans, dus goed voor je 'personal development'. Commentaar is natuurlijk steeds welkom! (JB)


SPLINTEX/AGC : une autre démocratie est possible

Combien de fois des t…

Nieuws over de axies tegen Bush

In de gazetten vanmorgen was weer bedroevend weinig te lezen over de verschillende axies tegen Bush. Ook morgenvroeg zal dit niet anders zijn. Gelukkig bestaan er alternatieven zoals Uitpers (www.uitpers.be) voor diepgravende info over o.a. het VS-imperialisme en Indymedia Belgium (www.indymedia.be) voor hot news en picture reports over de verschillende demonstraties tegen het bezoek van Uncle Sam. Wist je bijvoorbeeld dat vandaag een handvol vredesactivisten het bureau van wapenproducent Lockheed Martin bezet hebben? Neen, surf dan als de bliksem naar Indymedia, dat de laatste tijd echt wel puik werk aflevert in alternatieve berichtgeving. Wil je meer weten over de motieven van de axievoerders, dan kan je ondermeer terecht op www.bushwanted.org. Veel klikplezier kameradski's!

JB

Vrede in Midden-Oosten

Bush beweert op te komen voor vrede in het Midden-Oosten. Waarom zet hij Israel dan niet onder druk om de vele VN-resoluties uit te voeren? Waarom bedreigt hij Syrië en neemt hij het op voor Libanon? Waarom zet hij het Saoudische regime niet onder druk wegens haar vele schendingen van de mensenrechten? Waarom bombardeert hij nog dagelijks Irak en slaagt hij er niet in de Irakezen veiligheid en welzijn te geven?

Het Amerikaanse regime wil enkel vrede als het haar uitkomt. In het Midden-Oosten wil het op de eerste plaats stabiliteit om de bodemrijkdommen makkelijk binnen te rijven en nieuwe markten te openen. Het wil ook Israël een vrijgeleide geven om te staan en te gaan waar en wanneer het wil. Daarom speelt het Amerikaanse regime de Arabische landen tegen mekaar uit, steunt het het ene land en bombardeert het het andere.

Michael Franti van Spearhead zei het onlangs nog: "Bombing for Peace is like Fucking for Virginity!"

JB

Belgische collaboratie

George Bush en Condoleezza Rice werden vandaag met open armen ontvangen door premier Guy Verhofstadt en minister De Gucht. De 2 liberale exellenties schijnen te geloven in het 'transatlantisch sprookje' dat de Amerikanen komen verkondigen. Europa en de VSA: hand in hand voor de overheersing van de wereld. Uiteraard wordt deze agressieve politiek handig verpakt door te goochelen met woorden als 'democratie', 'mensenrechten' en 'vrijheid'. Waarom doen de Amerikanen dan bijvoorbeeld niets aan het regime in Saoudi-Arabië? Waarom doen de Europeanen niets aan het regime in Rwanda dat voortdurend Congo aanvalt en destabiliseert? Let op, ik pleit hier niet voor interventies. Ik wil hier enkel de leugens blootleggen waarmee de Europese en Amerikaanse politici ons dagelijks om de oren slaan (en die tussen haakjes ook dagelijks worden overgenomen door de Mia Doornaerts in deze wereld). Het regime van Bush wil 1 ding: de Amerikaanse multinationals de vrijgeleide g…

Een gedachte over de NAVO

Bush komt niet alleen naar België om eens goeiedag te zeggen, maar hij komt ook in het kader van de NAVO eisen dat alle 'bondgenoten' op 1 lijn komen in de strijd tegen het terrorisme.

Nu, over die NAVO wil ik nog iets zeggen:

In 1989 eindigde de Koude Oorlog en kwam er een einde aan de Oost-West-confrontatie (of was het West-Oost-confrontatie: het zijn altijd de anderen die het gedaan hebben hé vanuit onze eurocentrische bril). Het Warschaupact werd ontbonden. En de NAVO? Nee hoor, dat oorlogsinstituut bleef lekker voortdoen en... doet dat vandaag nog steeds! Waarom is de NAVO niet afgeschaft? Welke relevantie heeft dat ding nog?

Het behoud van de NAVO is een gemiste kans voor de wereldvrede: men had alles op de VN kunnen zetten, dat grondig hervormen, daar een echt vredesinstrument van maken, ...
Helaas, helaas,...

JB

Bush Not Welcome

Amerikaans president Bush brengt morgen een bezoek aan België. Hij zal zogezegd de plooien met Europa komen gladstrijken (lees: de Amerikaanse wil opleggen).
Hieronder een aantal redenen waarom de president en zijn gevolg niet welkom zijn:

- de oorlogen in Irak en Afghanistan, waar hij de geopolitieke en defensie belangen van de neoconservatieve lobby behartigt
- de dreiging met oorlog tegen andere landen (voorposten van tirannie) omdat ze niet in de pas van Amerika lopen
- het opsluiten van gevangen in Guantanamo tegen het internationale recht en tegen adviezen van het Internationale Rode Kruis in
- de gigantische bedragen die hij uit de Amerikaanse begroting neemt voor een agressieve defensiepolitiek, oorlogsopbouw en massale wapeninvesteringen in plaats van sociale en ecologische doeleinden
- de onwil, de weigering om het Kyotoprotocol te erkennen als middel om iets te ondernemen tegen de opwarming en de verdere ecologische degradatie van onze aardbol
- de kloof tussen arm en rijk die zow…