Het neoliberaal bedrog

De lonen moeten worden gematigd, het brugpensioen afgeschaft. De sociale zekerheid blijkt onbetaalbaar. We moeten langer en flexibeler werken, terwijl de werkloosheid piekt. De belastingen worden verlaagd, waardoor de druk groeit om de openbare diensten te privatiseren. Elke dag krijgen we dit neoliberaleverhaal opnieuw naar onze kop geslingerd. Maar wat klopt daar eigenlijk van?

Je leest het in het nieuwe boek: "Het Neoliberaal Bedrog" Door Matthias Lievens
Uitgegeven door Formation Léon Lesoil, 2005, 216 pagina's.

Onder de slogan "Een andere politiek is mogelijk, tegen extreem-rechts en het neoliberalisme" lanceerde de SAP begin september een nieuwe politieke campagne. Centraal element van de campagne is het 216 pagina's tellend fonkelnieuwe boek"Het neoliberaal bedrog" van de hand van Matthias Lievens. Het bevat een schat aan argumenten, feiten en cijfers: het is dé bondgenoot van al wie vraagtekens plaatst bij de huidige afbouw van het brugpensioen, de druk op de sociale zekerheid, de loonmatigingspolitiek...Bestel het nu!

Comments

Anonymous said…
Het moet niet neoliberaal , socialistisch, extreem rechts of wat dan ook zijn om de sociale zekerheid, de lonen en andere sociale verworvenheden in de rijke westerse landen onder druk te zetten. Het globalisme dat in deze dagen de wereld economiën beïnvloed is de motor van dit gebeuren. Het is natuurlijk altijd makkelijk om de huidige leiders van eender welke strekking hiervan de schuld te geven.

Dit is geen pleidooi voor de politiek van de huidige Belgische regering. Het laar mij eender of deze goed of slecht is, want het globalisme heeft duidelijk meer invloed dan het politieke handelen. En dit is niet zuiver neoliberaal of kapitalistisch, het is de toepassing van de markteconomie op wereldschaal waar een aantal belangrijke landen, waaronder China en India, zich in het debat mengen.

Je kunt de lonen en sociale voordelen in een rijk land maar behouden indien het industrieel rendement het verlies door de globalisatie kan bijbenen. Dit rendement wordt verwezenlijkt door innovatie in producten en productietechnieken. Als dat niet volstaat moeten de lonen naar beneden of moet men langer werken, wat eigenlijk hetzelfde is.

Dat dit alles gekruid wordt met straffe uitspraken van vakbondsmenners, politici en andere drukkingsgroepen verandert niets aan de zaak. Tenslotte is hun enige doel na de verkiezingen terug in het parlement of de gemeentraad te zetelen.

Peter Van den Branden

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks