Interessant interview met Benjamin Barber

In het augustusnummer van het mondiaal magazine Mo staat een zeer interessant interview met de Amerikaanse intellectueel Benjamin Barber. Barber, die wereldwijd bekend is vanwege zijn bestseller "Jihad versus McWorld", houdt een onomwonden pleidooi voor democratisering als dam tegen de neoliberale globalisering en de oorlogslogica van Bush en compagnie. In zijn nieuwste boek "Het Rijk van de Angst" introduceert hij het begrip 'preventieve democratie', wat hij verklaart als het stopzetten van steun aan verdrukkende regimes en het opvoeren van steun aan democratische krachten. Hij voegt er wel aan toe dat dit vandaag zeer moeilijk is, omdat het Amerikaans buitenlands beleid niet gestuurd wordt door het verlangen om wereldwijd de democratie te verspreiden, maar door het Amerikaans economisch belang (cfr. het concept McWorld). Hieronder kan je een interessant fragment lezen uit het Mo-interview.

>> Het probleem is niet dat wij die vreselijke tirannen ongemoeid hun gruwelijke gang laten gaan, het probleem is dat zij op hun troon zitten omdat de VS ze daar graag zien en gezet hebben. Saddam Hoessein werd bewapend door de VS. Idem voor de Taliban en Al-Qaada, die we daarna lieten vallen, waarna ze een metamorfose ondergingen en hun giftige ideologie tegen de VS keerden. Wie zijn de grootste sponsors van het extreme islamisme én van de terreur die ermee samenhangt? De Saudi's. Maar de VS hebben nog altijd geen probleem met de nauwe relatie tussen de macht in Washington en de macht van het huis van Al-Saud. Het recept voor democratisering van het Midden-Oosten is eigenlijk erg simpel: je moet die landen niet binnenvallen, stop gewoon de steun aan de dictators. <<

Comments

Anonymous said…
Commentaar op de enkele zinnen van Benjamin Barber. De opgesomde landen zijn juist spilfiguren in de energie politiek van de U.S.A. We moeten dus niet spreken van democratie om deze te bereiken, maar wel van een gezonde energiepolitiek om via deze weg de democratie aanvaardbaar en noodzakelijk, of zou ik zeggen noodzakelijk en aanvaardbaar te maken. Het is juist de impact van de economie van de energie die de dictatuur, met of zonder hulp van buitenaf in stand houdt.
In het licht van de nergie voorraden in de wereld lijkt deze aanpak mij belangrijker dan eender wat in de volgende decenia

Peter Van den Branden
Anonymous said…
De VSA steunen inderdaad die dictaturen die hen goed van pas komen, voornamelijk voor hun energiebelangen (olie en gas). Een van de redenen waarom Irak moest aangevallen worden was juist de stilaan afbrokkelende relatie tussen het Witte Huis en het Huis van Al-Saud. Irak heeft de tweede grootste oliereserves in het Golfgebied en moest daarom in de invloedssfeer van de VSA gebracht worden.

Jan
Anonymous said…
De familie Bush en de familie Saud hebben één belangenverstrengeling en dat is de olie. Beide familie's zijn rijk, de één nog rijker dan de andere geworden door de olie. Doch de familie Bush en de Texaanse Olieindustrie hebben een nadeel dat de olievoorraden in Texas verminderen en ze een financiële injectie nodig hebben. De Saudi's hebben massaal aandelen gekocht en zo de texaanse olieindustrie een belangrijke injectie gegeven voor modernisering van deze industrie. Maar hiermee hebben ze wel de finaciële macht en dus ook de familie Bush onder controle. Andersom zijn de Saudi's afhankelijk van de amerikaanse technici om hun olie industrie draaiende te houden en de export. Ook westerse wapens hebben ze hard nodig.
En de bescherming van amerikaanse troepen om hun macht te blijven behouden. Veel Arabieren zijn niet mee eens met het beleid van de Koninklijke familie. Daar de Koninklijke familie veel geld besteed om zich zelf nog meer te verrijken en de meeste bouwopdrachten naar westerse bedrijven gaan en al het kapitaal ermee gemoeid.
Om wat tegemoet te komen aan die onvrede onder vooral de Moslim bevolking worden overal in de wereld waar moslims wonen projecten financieël gesteund, als het maar ten voordele en in naam van de Islam is. Zo worden overal Koranscholen gesteund en bibliotheken, die islamitische literatuur hebben en ook sociale instellingen oa islamitische ziekenhuizen, scholen, universiteiten en vooral armenzorg.
Door het sociale aspect in deze doelstellingen zien vele moslims dit als een 'strijd' tegen de overheersing van het kapitalisme. Denk dat vele moslims wat terughoudender staan als het om communisme/socialisme gaat. Ze zien dit ook als een westerse ideologie.
Want met de amerikaanse of westerse 'democratie' gaan niet alleen de techniek en wetenschap mee. Ook westerse producten via hun multi's,dus ook de manier van leven, maar waar ze meer angst van hebben is het atheïsme. De fundamentalisten hebben zich geinfiltreerd via die projecten gefinancieerd door de Saudi's.
Ook de familie Bush zijn fundamentalisten, zie : abortus, homohuwelijk, doodstraf, zware straffen voor een kleine misdaad. Texas en Florida hebben het hoogste aantal doodvonnissen in de USA en de meeste gevangenissen, wat maakt het uit of je gevangen zit in een systeem of in een systeem waar de kleinste misstap je in een gevangenis doet belanden. Beide familie's houden elkaar het hand boven het hoofd, alleen door het vele geld zien ze veel door de vingers. Zij zijn ook slachtoffer van het Kapitaal dat eenieder in zijn macht houdt. Het is daarom beter te strijden voor een rechtvaardiger wereld waar het kapitaal niet op de voorgrond treedt. Nog als laatste van het moslimfundalisme wordt vooral een aspect eruit gehaald en dat is de onderdrukking van de vrouw zonder de toedracht verder in ruimere zin van hun gedachtengoed.
Zei zeggen wat het maakt het uit; geknecht worden door je man maar thuis de bazin spelen of door je baas geknecht te worden. Die baas wordt weer geknecht door het kapitaal. En je leven, de tijd en zorg voor de kinderen alles aan die 'baas' wijden, zelfs het eerste kind dat je moet baren op zeer late leeftijd. Geknecht worden we allemaal hier moeten we ook aan zovele regels en wetjes houden, probeer maar eens je belasting niet te betalen! Ieder volk zal voor zijn strijd achter die doelstellingen staan waar ze denken het meeste voordeel te krijgen en wat het beste voor hen is, om hun levensomstandigheden te verbeteren.

Felix en peace!

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks