Oproep tot solidariteit

Oproep: Splintex/AGC: ook onze strijd !

Sinds 2 december 2004 zijn de arbeiders en bedienden van Splintex/AGC in Fleurus nabij Charleroi in staking. Da's HEEL lang ! In een streek die al zwaar getroffen is door de werkloosheid. De werk(st)ers vechten bewust en moedig voor het behoud van 284 van de 840 jobs in het bedrijf. Eens te meer wil een patroon de arbeiders laten opdraaien voor slecht beheer waarvoor hij verantwoordelijk is.

Hun strijd voor jobs is een strijd tegen de gevolgen van de neoliberale globalisering. De staking is een antwoord op een delocalisatie van een klein deel van de productie door de Japanse groep ASAHI-Glass. Op de invoering van meer flexibiliteit en interimwerk. En op de poging tot liquideren van een sterke ploeg vakbonders en bewuste arbeiders.

Hun strijd is een democratische strijd voor vakbondsrechten. Tegen een arrogante werkgever die weigert om ernstig te onderhandelen. De patroon dreigt om gans de fabriek te sluiten als zijn herstructureringsplan niet wordt doorgevoerd. Hij is herhaaldelijk naar de rechter gestapt met eenzijdige verzoekschriften om de staking met dwangsommen te breken. De politie bewaakt permanent de toegang tot het bedrijf. Dit zijn stuk voor stuk aanslagen op de syndicale rechten.

Het bedrijf heeft veel overheidssteun gekregen, zowel fedraal als regionaal. Toch neemt de politiek zijn vertnwoordelijkheid niet om met het geld van de gemeenschap het behoud van de jobs en de installaties te eisen of te realiseren.

Bovendien is Splintex als bedrijf het resultaat van de historische strijd van de arbeiders van Glaverbel-Gilly en -Lodelinsart van 1975 tot 1983 voor werk en voor industriële reconversie.

Ondanks de kou, juridische en politionele dwang, ondanks alle verdraaiingen in de pers en ondanks alle verdeelmanoeuvers, ondermeer communautaire, houdt het pikket vandaag goed stand. In tijden van sociale achteruitgang en van patronale agressie is deze strijd een voorbeeld voor de verdediging van onze sociale rechten, de vakbondsrechten en voor democratie en menselijke waardigheid. Deze strijd gaat niet alleen AGC aan. Dit is een strijd van ons allemaal, werk(st)ers met een job of zonder werk.In Henegouwen, in België, overal.

Steun deze merkwaardige strijd! Dit is essentieel vandaag. Daarom staan wij pal achter de stakers van AGC als progressieven, academici, vakbonders, anderglobalisten, kunstenaars enz.. Wij roepen op tot zo veel mogelijk solidariteit met hen: steunmoties, stortingen in de stakerskas, steunbezoeken aan het pikket enz. Hun strijd is onze strijd voor een overwinning !

Naam en functie:
Handtekening terugsturen naar carineraf@pandora.be en appelagc@linuxmail.org

Comments

Anonymous said…
Deze ochtend op de radio (20050313), meld men dat al een hele tijd 1/3 van de arbeiders werkt weliswaar onder politie bescherming. Spreek mij van democratie als je niet meer kan werken wanneer je wil. Is dit stakingsrecht. Ik twijfel er niet aan dat men aan aantal radicale of vakbondsleiders wil liquideren. Maar tevens is het zo dat er geen werk meer is voor SPLINTEX. SPLINTEX was een van de eerste bedrijven die veiligheidsruiten voor auto's bouwde, de naam SPLINTEX verwijst trouwens naar de eigenschap van die ruiten die uiteenvielen in duizenden kleine stukjes.

Nu vechten dus nog 600 mensen voor het behoud van hun job, en de vakbond maakt het hen zeer moeilijk want indien de toestand niet vlug keert, zal de directeur zijn ontslag behouden en zal de fabriek sluiten.

Peter Van den Branden

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks