Spoedpetitie tegen anti-communistische resolutie

Eind januari 2006 zal een voorstel tot resolutie ter stemming worden voorgelegd aan de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, een resolutie die de vrijheid van meningsuiting en van organisatie op losse schroeven stelt. Ze is getiteld "Noodzaak van een internationale veroordeling van de misdaden van de voormalige totalitaire communistische staten", en is opgesteld op initiatief van de Zweed Lindblad van de Europese Volkspartij/Christen-Democraten (PPE/DC).

Het doel hiervan is het geheel van de communistische beweging en ideologie te brandmerken, te ontkennnen dat die deel uitmaken van de arbeidersgeschiedenis, en een progressieve stroming te criminaliseren. Zo ontkent het ontwerp de beslissende rol van de Sovjet-Unie in de strijd tegen de nazi-verschrikking, en valt het de huidige socialistische landen aan. Vandaag de communisten, morgen de syndicalisten en andersglobalisten, overmorgen...??

Tegen dit iniatief is een protestmotie opgesteld met als titel "Neen aan het Europees McCarthyisme en als tekst: "Wij, ondergetekenden, houden er verschillende meningen op na over de vroegere socialistische landen, maar we roepen de parlementsleden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PVRE) op zich te verzetten tegen het ontwerp van anticommunistische resolutie."

De motie is intussen getekend door honderden mensen in binnen- en buitenland. Bij de ondertekenaars: Samir Amin, François Houtart, Jean Bricmont, Jacques Pauwels, Francine Mestrum, Geert Van Moorter, Jonas Geirnaert, Jean-Philippe Peemans, André Beauvois, Helene Pastoors, Toon Mondelaers.

Op www.no2anticommunism.org kan je elektronisch de motie ondertekenen. Doen, al was het maar om het recht op vrije meningsuiting te waarborgen!!

Comments

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks