Wat is er links en progressief aan het Gravensteenmanifest?

Deze week woedde er een felle discussie op Indymedia. Aanleiding: het Gravensteenmanifest waarin 17 Vlaamse intellectuelen (o.a. Etienne Vermeersch, Ludo Abicht en Bart Staes) een pleidooi houden voor de Vlaams -nationalistische verzuchtingen die vandaag hoog op de politieke agenda staan én waarbij ze zelf ook uitdrukkelijk de Vlaamse onafhankelijkheid als uiteindelijke consequentie vooropstellen. Gelukkig kwamen er heel wat goeie reacties op dit manifest. Hieronder enkele reacties waarin ik me zelf volledig in kan vinden.

Opinie professor Jan Blommaert
Opinie acteur Dirk Tuypens
Opinie van 12 linkse academici
Opinie van Karel Mortier van LSP

Comments

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks