Search This Blog

Tuesday, July 06, 2004

Nederlandstalig Marxistisch Internet Archief

Kameraad Maarten Vanheuverswyn vervult in zijn vrije tijd een titanenwerk. Hij vertaalt en herwerkt marxistische teksten in het Nederlands. Deze teksten van grote marxisten als Marx, Engels, Lenin, Luxemburg, Bakoenin, Trotski en anderen kunnen geraadpleegd worden op het Marxistisch Internet Archief. Kameraden die willen meehelpen, zijn altijd welkom!

No comments: