Persbericht FAN: Tobintaks eindelijk goedgekeurd !!!!!

Brussel, 1 juli 2004

Het wetsvoorstel ter invoering van een Tobin/Spahntaks is op 1 juli in de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd. De goedkeuring kwam er door een alternatieve meerderheid. De partijen VLD en Vlaams Blok stemden tegen, MR onthield zich....

Voor het Financieel Actie Netwerk (FAN) en de Franstalige tegenhanger (Réseau Action contre la spéculation financière) is de goedkeuring van het wetsvoorstel een belangrijk en historisch moment. België is het eerste land ter wereld dat, via een concrete wet, een belasting op internationale financiële munttransacties mogelijk maakt. Tenminste, als het wetsvooorstel niet door de senaat geëvoceerd wordt.

De stemming in België werd met spanning afgewacht zowel in België als in de andere landen van de Euro-zone. De tekst die voorligt wordt namelijk beschouwd als technisch sterk uitgewerkt en gemakkelijk aanpasbaar aan de wetgeving in andere Europese landen. Hij is tevens een inspiratiebron voor organisaties en parlementsleden in andere landen die strijden voor de invoering van een Tobintaks. De aanvaarding van de wet in de andere landen van de Euro-zone is overigens noodzakelijk vooraleer de Belgische wet in werking treedt. België zou dus, zoals bij de wetgeving rond anti-persoonsmijnen, op dit vlak een voortrekkersrol in de Europese Unie opnemen.

De goedkeuring van het wetsvoorstel in de plenaire vergadering van de Kamer is het resultaat van vijf jaar campagne voeren van diverse organisaties in samenwerking met de parlementsleden van de Interparlementaire Tobintakswerkgroep. Als men de Tobin/Spahntaks op internationaal niveau zou heffen, vormt het een instrument dat bijdraagt tot meer stabiliteit op de financiële markten en tot een mondiale herverdeling van de rijkdom in de wereld. De invoering van een Tobintaks leidt ook tot meer democratische controle over en greep op de financiële markten. Het is het begin van internationale fiscaliteit en meer mondiale democratie.

Het Financieel Actie Netwerk, FAN, bestaat uit:
11.11.11., ACV, ATTAC Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, Broederlijk Delen, KWB, Netwerk Vlaanderen, VODO en Oxfam Wereldwinkels.

Comments

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks