Search This Blog

Thursday, July 27, 2006

Wanneer komt Claude Marinower eens met argumenten af?

- N.a.v. de polemiek tussen Jean-Marie Dedecker en Claude Marinower over de oorlog in Libanon/Palestina -

In plaats van mensen die kritiek hebben op Israël te beschuldigen van 'nieuwsoortig negationisme', 'anti-semitisme' en 'racisme', zouden Claude Marinower en zijn medestanders beter eens 'De Holocaustindustrie' van Norman Finkelstein en 'De uitbuiting van de holocaust' van Gie van den Berghe ten gronde lezen. Dat zijn genuanceerde en wetenschappelijk onderbouwde werkstukken die aantonen dat het Israëlisch establishment en haar medestanders er steevast werk van maken om de 'holocaust' aan te grijpen als verrechtvaardiging voor hun agressieve politiek én als 'argument' om hun tegenstanders van die politiek te bestempelen als 'anti-semieten' en 'negationisten'. Misschien kan Claude Marinower eens ten gronde reageren op die 2 boeken? Van een politicus en advocaat verwacht ik immers argumenten.

J.B. (27/07/06)

No comments: