Lezersbrief naar De Morgen

Geachte redactie,

Met ongenoegen las ik dat De Morgen het inmiddels gekende opiniestuk over Israël van Jean-Marie Dedecker niet wilde publiceren omdat er te zware taal aan het adres van Israël in werd gebruikt. Dat is ongehoord voor een krant die met haar slogan ' een open geest beleeft meer' zich nog steeds in de progressieve hoek wil situeren. Blijkbaar mag men geen open geest tonen als het over Israël gaat?

Om het niet bij deze verontwaardiging te laten, zou ik een positieve suggestie willen doen. Misschien kan een van jullie redacteurs eens een interview doen met Norman Finkelstein (auteur van 'De Holocaustindustrie') of dichter bij huis met Gie van den Berghe die een aantal jaren geleden - en nog voor Finkelstein - het zeer degelijk onderbouwde boek 'De uitbuiting van de holocaust' schreef. Daarin wordt zeer treffend aangetoond hoe het Israëlisch establishment en haar medestanders de 'holocaust' misbruikt om haar koloniale agressiepolitiek te verrechtvaardigen en haar tegenstanders te stigmatiseren als 'anti-semieten', 'negationisten' en 'racisten'. Iets waar Claude Marinower en zijn politieke vrienden zich ook van bedienen.

Met beleefde groeten,

Jan Buelinckx
Gent

Comments

Popular posts from this blog

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks

[Poëzie] Een anti-oorlogsgedicht van mijn zusje Laura