Hoe rijk ben jij?

Op www.globalrichlist.com kan je berekenen hoe rijk je bent. Dat las ik vanmorgen in mijn fijne Scheurkalender van de Globalisering. Met de zekerheid dat ik in Belgie verre van bij de grootverdieners hoor, vulde ik mijn netto jaarinkomen in op de Global Rich List. Het was toch wel even slikken toen ik het resultaat zag. Ik behoor tot de 11% rijkste mensen op deze planeet. Amai m'n botten! Ik woon nochtans in een klein huurhuisje, ik leid een normaal leven en ik ga niet 5 keer per jaar naar een of ander tropisch eiland. Mijn conclusie is niet dat ik te rijk ben of te veel verdien (een brood kost hier vandaag ook 2 euro he), maar dat heel veel mensen in de wereld veel te weinig verdienen. De kloof tussen arm en rijk wordt nog elke dag groter, ook in onze contreien.

www.globalrichlist.com

Comments

Anonymous said…
Het is inderdaad een feit dat vele jonge mensen, laten wij zeggen onder de 35 jaar niet beseffen wat er in de andere "werelden" gebeurt. Het zicht van wolkenkrabbers in de steden en enkele mooie wagens staan helemaal niet in verhouding tot de levensstandaard. Wij westerlingen en dan vooral de Scandinaven de Belgen en alle landen die ons omringen hebben meestal geen besef meer van wat "dagelijks" leven is. wij hebben alles gepland omdat wij het geld dat nodig is om te kunnen plannen ook hebben. Ik zeg niet dat ik die kennis of praktijk van het "dagelijks" leven heb, maar ik heb in mijn omgeving verschillende armen gekend en gemerkt dat hun motivaties en gedragingen totaal verschillend zijn. Voor mij was het zsaak mijn levensstandaard veilig te stellen. Maar tevens besefte ik dat wij uitzonderingen waren op wereldvlak. Ik begrijp dat de erg verwende jeugd die na mij kwam het moeilijker heeft om te beseffen dat alles niet zo vanzelfsprekend is. Zijn wij daarom onderhuids geen rassisten omdat wij beseffen dat die allochtonen uit streken komen waar die rijkdom niet bestaat en zij dus onze welvaart in gevaar brengen ?
Want zie je, het is onze levensstandaard die in verhouding tot de rest van de wereld omlaag zal gaan. Wat uiterst links of uiterst rechts en al wat er tussen ligt ook mogen beweren. Redenen hiervoor zijn de schaarste aan grondstoffen en de opwarming van de aarde.

Peter Van den Branden

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks