Handelaars in nieuws

Persbericht

Bij het Davidsfonds is zopas het nieuwe boek van ex-De Standaard journalist Freddy Depauw verschenen: "Handelaars in nieuws. Media en wereldgebeuren" .

Zijn de media vensters op de wereld of machines van manipulatie? De Vlaamse perssector én in de internationale media maakten de laatste decennia drastische ontwikkelingen door. Hoe dat komt? Journalist Freddy de Pauw stelt vast dat het ook in de media om geld draait.

De gevolgen van de ‘marktlogica’ zijn ingrijpend. De grens tussen informatie enerzijds en propaganda en reclame anderzijds vervaagt. Media moeten in de onderlinge concurrentiestrijd voortdurend nieuwe middelen zoeken om de tegenstrever te overtroeven, ook al is dat ten koste van kwaliteit. De druk op journalisten om te ‘scoren met scoops’ tast de geloofwaardigheid aan.

Geen rooskleurig beeld. Maar er zijn ook tekenen van hoop. Er zijn nog media die in staat zijn tot zelfkritiek. Er zijn nog journalisten die zich individueel of collectief tegen de trends afzetten. Maar uiteraard moeten ook wij wakker blijven en niet alle nieuws naïef slikken.

Freddy De Pauw was dertig jaar buitenlandjournalist van De Standaard. Op basis van zijn eigen ervaringen en aan de hand van sprekende voorbeelden uit binnen- en buitenland ontrafelt hij mechanismen, belangengroepen en actoren die maken dat niet alle nieuws ‘Nieuws’ wordt.

Handelaars in nieuws. 144 blz., 15,95 euro. ISBN 90 5826 355 X

Comments

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks