Petitie voor het herstel van de koopkracht

Je hebt het waarschijnlijk zelf al ondervonden: het leven wordt steeds duurder. Vooral de prijzen van woningen en brandstof swingen de laatste tijd de pan uit. Met onze lonen en uitkeringen kunnen we elk jaar minder kopen. Verschillende studies bevestigen dat de koopkracht van de Belg achteruitgaat.

De 15 DecemberBeweging is een petitie gestart om onze koopkracht te herstellen. De petitie eist dat de lonen en uitkeringen even snel stijgen als de levensduurte. Vandaag de dag zijn onze lonen gekoppeld de zogenaamde 'gezondheidsindex'. Maar deze gezondheidsindex houdt onvoldoende rekening met de stijgende prijzen van woningen en brandstof. De 15 DecemberBeweging wil dat deze gezondheidsindex vervangen wordt door een volwaardige index, die de werkelijke duurte van het leven weergeeft.

Je kan de petitie online tekenen op www.15decemberbeweging.be.

Comments

Anonymous said…
Dit is toch wel een zeer eigenaardige redenering.

Dat de koopkracht voor voedsel, kleding, schoolkosten en dergelijke moet behouden blijven is logisch.

Dat u brandstof voor wagens en verwarming en de prijzen van de huizen erbij betrekt is een aanfluiting van een gezonde markteconomie.

1) De prijzen van de huizen moeten stijgen, omdat er minder ruimte is en omdat bouwen inderdaad duurder wordt door de CO2 heisa. Dit zal leiden tot kleinere wooneenheden die beter geïsoleerd zijn. En deze eenheden zijn wel betaalbaar.

2) Weer met verwijzing naar de CO2 uitstoot, kun je geen resultaat boeken als je geen economische motivatie tot lager verbruik invoert. Dat de prijzen van brandstof stijgen en dat dit niet gecompenseerd wordt is dus logisch.
Wel zouden er consistente maatregelen moeten komen om de oudste huizen mits hoge subsidies goed te isoleren of eventueel af te breken indien de isolatie te duur zou worden of eigenlijk onmogelijk is.

Peter Van den Branden

Popular posts from this blog

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks

[Poëzie] Een anti-oorlogsgedicht van mijn zusje Laura