Winstbejag Post leidt tot sluiting postkantoren en hogere tarieven

De Post start dit jaar met een massale sluiting van postkantoren. Het gros ... na de verkiezingen! Van de huidige 1300 kantoren moet op termijn meer dan de helft verdwijnen. Ik ga niet akkoord met deze neoliberale logica waar dienstverlening plaats ruimt voor winstbejag. De Post zou een goed werkende openbare dienst moeten zijn die voor iedereen - jong en oud, zwart en wit - bereikbaar is en die betaalbare tarieven hanteert voor iedereen. De privatiseringslogica zal niet leiden tot betere dienstverlening. Het zal alleen leiden tot meer winst voor de aandeelhouders.

Lees hier het m.i. correcte standpunt van het Comité voor een Andere Politiek.

Comments

Anonymous said…
De reactie van het comité voor een andere politiek is ruim laat. Dat het postkantoor in mijn dorp gesloten wordt maakt niets uit. Het is zo weinig open dat ik toch steeds naar het postkantoor in een naburige gemeente ga of naar de DELHAIZE.

IK zie dus alleen een positief aspect aan het sluiten van het postkantoor en het eventueel openen van een postpunt in de krantenwinkel. Die is alle dagen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat open.

Wat het personeel betreft laat mij dit ijskoud. In dat postkantoor van ons kun je als klant wachten tot het personeelslid van dienst plus een paar andere postbedienden de laatste roddels hebben verteld.
SLUITEN DIE KANTOREN DIE GEEN SERVICE BIEDEN !!!
En goede postpunten openen ! Dat dit laatste afgeschoven wordt op de gemeentes is een laffe streek van DE POST !

Peter Van den Branden
Anonymous said…
Toch wel een bijzonder asociale mening van jou.

Ik vind ook dat de post een goeie service moet bieden, maar dan niet als geprivatiseerd postpuntje in een of andere winkel, maar dan als volwaardig postkantoor met volwaardig personeel aan een volwaardig loon.

De logica van vandaag is enkel gebaseerd op het principe van de winst.

De Post is een openbare dienst die er voor iedereen moet zijn en die niet gedwongen moet worden om winst te maken.

Efficiëntie en goeie service kunnen ook in een vlotwerkende openbare dienst.

Jan B.
Anonymous said…
Ik denk niet alleen dat je je sterk vergist als je zegt dat een openbare dienst als de Post geen winst moet maken, ik vindt dit ook aberrant.

Onlangs was er op de radio een zeer goed interview van twee managers van sociale werkplaatsen. Het betrof werkplaatsen van meer dan 500 personeelsleden, waarvan de meeste gehandicapten waren. Uiteraard wordt aan deze werkplaatsen een subsidie toegekend in verhouding tot de handicap van elk personeelslid, dit lijkt mij maar normaal. Een privé bedrijf dat een gehandicapte tewerksteld krijgt ook subsidie. Maar beide managers waren het erover eens dat met dit gegeven de werkplaats in staat moest zijn WINST te maken, want dat zij anders haar rol t.o.v. de maatschappij niet degelijk vervulde. En alhoewel de kapitalisatie van deze bedrijven meestal te laag is, slagen zij er toch in een minimale winst te verwezenlijken. Minimaal omdat WNST die hierbovenuit zou stijgen meestal gebruikt wordt om de sociaal zwaktsten te helpen met een premie of dergelijke.

Kijk De Post heeft het verknoeid en dat is niet de schuld van de privé sektor. Haar bankdienst die een belangrijk klienteel had kunnen geven, heeft gefaald, niettegenstaande hij gratis was. Ik ben ooit begonnen met de bankdienst van De Post en dat was huilen met de pet op. De KBC was duurder , maar o zoveel makkelijker ! En dan verminderd de briefwisseling en is de pakjesdienst enkel nog interessant voor kleine bedrijven met een kleine omzet. En dan ga je beweren dat De Post mag verder werken met subsidies. Dit is de Waalse ziekte.

Het enige probleem dat ik heb is dat het juist de niet mobiele mensen die een probleem gaan hebben, zij zullen de postpunten hard nodig hebben en hulp van derden om complexere bewerkingen uit te voeren. Maar deze groep is zeer klein aan het worden en op gemeentelijk vlak zie ik hier zeker oplossingen voor.

Peter Van den branden
Anonymous said…
Er zijn twee visies:

1. je privatiseert de post, maakt er dus een privébedrijf van en accepteert dat dit bedrijf volgens de wetten van de markt werkt en dus het winstprincipe voorop stelt

2. je zorgt ervoor dat de post een goed werkende openbare dienst is die voor iedereen - en vooral voor de zwaksten in de samenleving - toegankelijk is en betaalbaar is

Ik kies hier voor de tweede - noem het maar socialistische - visie omdat ik vind dat communicatie een recht en een basisbehoefte is en dit alleen kan gewaarborgd worden door een dienst die door de bevolking gefinancierd en gecontroleerd wordt.

Kies je voor de eerste visie, dan kies je voor het recht van de sterkste (rijkste) + kies je voor de portemonnee van de aandeelhouders.

Ik wil niet leven in een maatschappij waar sociale behoeften en basisbehoeften overgeleverd zijn aan de winstlogica van de multinationals.

Jan

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks