Waarom het CAP?

Verschillende mensen vragen zich af : 'Waarom ben je nu kandidaat voor het Comité voor een Andere Politiek (CAP)'? 'Waarom sta je op die senaatslijst?' 'Wat vreet je daar eigenlijk uit?'

Hieronder probeer ik zeer kort mijn motivatie weer te geven.

1. Omdat ik vind dat er nood is aan een sterk links alternatief op het neoliberale beleid dat door de traditionele partijen (sp.a, open VLD en CD&V) wordt gevoerd. Deze partijen lijken steeds meer op elkaar en blijken vooral geïnteresseerd in postjes en mandaten. Het zijn amper nog partijen met een welomlijnde ideologie, maar eerder kiesbedrijven die om de zoveel jaar met een gigantische hoeveelheid propaganda-materiaal naar uw stem dingen. De essentie van politiek lijkt me zoek.

2. Omdat ik er in geloof dat je kiezers van het Vlaams Belang kan terugwinnen op basis van een links alternatief. Je mag die mensen niet opgeven, maar je moet hen een alternatief aanbieden en met hen in discussie gaan. Hen schofferen of uitmaken is te makkelijk. Extreem-rechts kan afgeblokt worden, daar ben ik 200% van overtuigd.

3. Omdat ik vind dat de stem van de vakbonden en van de verschillende sociale bewegingen amper of onvoldoende wordt gehoord in het parlement. De huidige partijen zijn meer met zichzelf bezig dan met het luisteren naar de verzuchtingen van de gewone man en vrouw in de straat. De vakbonden bvb die samen miljoenen mensen vertegenwoordigen eisen dat de sociale zekerheid Belgisch blijft, maar welke partij verdedigt dit? Juist, zelfs de sp.a niet meer.

4. Omdat ik vind dat het hoog tijd wordt dat de 'pensée unique' ('de vrije markt zal alles wel oplossen') moet doorbroken worden, ook in het parlement. De politiek moet terug meer grip krijgen op de economie. Er moet veel meer aandacht besteed worden aan rechtvaardigheid en solidariteit. Dat zijn essentiële voorwaarden voor een menselijke en sociale samenleving.

5. Omdat ik verontwaardigd ben over de toenemende verharding van onze samenleving. Mensen worden tegen mekaar opgezet, er is toenemende agressie, meer en meer mensen lijden aan depressies, de verhoudingen tussen mensen worden harder en onpersoonlijker. De oorzaak hieroor ligt grotendeels bij de moordende concurrentielogica van het huidige economische systeem. Wie economisch niet meekan, valt vandaag uit de boot.

Om een betere wereld te realiseren, wil ik niet aan de zijlijn staan, maar wil ik zelf mee aan verandering werken. Daarom engageer ik me in deze nieuwe politieke beweging en zeg ik volmondig: 'Een andere politiek is mogelijk!'

Alle reacties zijn welkom, ook via janbuelinckx@yahoo.com.

Comments

Popular posts from this blog

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks

[Poëzie] Een anti-oorlogsgedicht van mijn zusje Laura