Search This Blog

Thursday, February 07, 2008

Wereld stoort zich aan ongelijke verdeling van de welvaart

Bijna twee op de drie mensen in Europa, Latijns-Amerika en Oost-Azië vinden dat de kosten en baten van de economische veranderingen van de laatste jaren niet eerlijk worden verdeeld. Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de BBC in 34 landen is uitgevoerd. Veel mensen oordelen ook dat de globalisering te hard gaat.

Bron: MO.be

No comments: