Plat Préféré gecensureerd. Het vervolg...

N.a.v. het schrappen van de uitzending van Plat Préféré over Hitler -onder druk van bepaalde belangengroepen (sterk onder invloed van Joods Actueel) stuurde ik op maandagavond ook een korte reactie naar de beheerder van de website Verzet.org, een van de mede-initiatiefnemers in de hetze tegen het Canvasprogramma. Het ging om deze reactie:

Ik wil u toch even melden dat ik het echt schandalig vind dat de VRT vandaag beslist heeft om de Plat Préféré over Hitler niet uit te zenden. Ongelofelijk hoe hier gecapituleerd wordt voor een lobby (in casu de club van Joods Actueel) die de verschrikkelijke geschiedenis van de holocaust zelf constant misbruikt om de dagelijkse repressie- en bezettingspolitiek van Israël tegenover de Palestijnen te rechtvaardigen en iedereen die daar kritiek op heeft in de antisemitische hoek te duwen. Ongelofelijk ook hoe deze club zo'n onrechtvaardige hetze kan starten tegenover een programma dat ze nog niet eens gezien heeft.

Het enige eerlijke compromis had kunnen zijn dat het programma toch werd uitgezonden en dat er na afloop of vooraf een tegensprekelijk debat tussen de makers en de tegenstanders werd georganiseerd. Na het verbod van 'de vieze prentjes' van Louis Paul Boon in Antwerpen, het afschaffen van Vitalski's show 'Leven met Leterme' in Temse en nog een aantal andere minder gemediatiseerde zaken is dit weer een mooi voorbeeld van hoe in 2008 de censuur weer terug van weggeweest is. En was censuur juist niet een van de kenmerken van Hitlers totalitaire regime.


Als antwoord daarop publiceerde de beheerder van Verzet.org ongevraagd mijn mailtje op zijn site met zijn reactie eronder. De man, wiens naam ik hier niet ga noemen, vond het ook nodig om mij en passant nog eens te googlen en wat extra 'informatie' bij mijn mailtje te zetten. Hier zijn reactie:

Drie van de vele reacties die Verzet.org in haar mailbox kreeg, en zowat de gemiddelde teneur is van wat er zoals reilt en zeilt bij Jan Modaal en zijn/ opvallend gebrek aan historische kennis pijnlijk illustreert. Ondermeer deze van de 28-jarige Jan Buelinckx (historicus notabene!, maar zo kennen we d'r wel meer...) recent op de 18e plaats op de senaatslijst voor CAP (Comité voor Andere Politiek), een marginaal links partijtje ter grootte van een kersenpit.

U maakt er wel echt een potje van met uw argumentatie. Het verbaast me dat u er de Protocollen van de Wijzen van Sion er nog niet heeft bij gesleurd. Je kent dat gefingeerd document wel, destijds opgemaakt door de Russische geheime dienst, waarin gewag wordt gemaakt van een zogenaamde Joodse samenzwering om de wereld te veroveren. Erg populair onder de nazi's en tegenwoordig erg populair in de arabische landen. Zelfs het Handvest van Hamas werd op dat document geënt.

Ook ik - als niet-Jood en vrijzinnige - wordt gerekend tot de Joodse lobby (van België en omstreken?) en tot de 'Club' van Joods Actueel. Mijn enige binding met J.A. is dat ik een abonnement heb op dat maandblad waarvoor ik 48 euro heb betaald uit eigen zak. Als u dat wenst zal ik u mijn bankafschrift tonen als bewijs van betaling. Overigens bestaat mijn website verzet.org al meer dan drie jaar vooraleer Joods Actueel verscheen.

Dit terzijde moet ik toegeven dat ik het nagenoeg over de ganse lijn eens met wat Joods Actueel publiceert. Ook heb ik nog nooit vastgesteld dat het maandblad de Shoah 'misbruikt' om haar gelijk te halen. Tenzij u bezwaar koestert dat nabestaanden regelmatig hun doden herdenken. Maar dan moet u meteen àlle begraafplaatsen opdoeken als dat het probleem is dat u wenst op te lossen. Iedereen die de geschiedenis objectief en ten gronde bestudeert, zoals ik dat al meer dan vijf jaren alle vrije uren en minuten van mijn leven doe, moet uiteindelijk tot dezelfde conclusie komen dat zo'n onding als de forel met botersaus van Jeroen Meus een wansmakelijk gerecht is, een performance die eerder thuis hoort in een showprogramma in de marge van IJzerwake, Voorpost of B & H.

Waarom u de situatie in Israël bij deze Canvaskwestie er bij betrekt is me nog minder duidelijk. Voor zover ik ben geïnformeerd zijn de Joodse mensen achter Joods Actueel Belgische staatsburgers, Belgen dus en geen Israëlische burgers. Zij kunnen niet gaan stemmen in Israël en gaan daar niet naar het leger. Er is wel degelijk een verschil tussen religie en nationaliteit. De Joodse Belgen hier hebben eigenlijk net zoveel inbreng in wat er daar gebeurt als uzelf, niet meer en niet minder.

Wat uw titel 'censuur' betreft is dit niet op zijn plaats. Zelfcensuur lijkt het mij. Misschien heeft het gezond verstand wel geprimeerd en heeft de Raad van Bestuur van de openbare omroep inderdaad ingezien dat ze geflaterd hebben? Dat 'hunne euro is gevallen' om het in volkse taal uit te drukken? Dat de 'banalisering van het kwaad' door seriemoordenaars zoals Adolf Hitler op te voeren in een ammusementsprogramma toch niet zo'n goed idee was, zeker zo kort na het Blood and Honour optreden van 18 oktober nabij de IJzertoren in Diksmuide?

Bovendien begrijp ik niet waarom u enkel de Joodse Club vermeld als zouden zij de enigen zijn geweest die bezwaar maken tegen de kookuitzending van Canvas. Blijkbaar bent u niet op de hoogte dat naast de 25.000 vermoorde Joden van België tijdens WOII er ook nog eens 14.000 verzetsleden en politieke gevangenen van België door de nazi's werden vermoord. Stel dat de Joodse gemeenschap van België dit schouwspel van Jeroen Meus aan zich had laten voorbijgaan en het enkel antifascisten zoals ik en verzetsorganisaties van het land hun stem hadden laten horen, waar was u dan gebleven met uw veronderstelling dat het weer een complot was van uw zogenaamde 'Joodse lobby'?

Het klopt dat ik één van de klokkeluiders ben die het protest tegen de uitzending van Canvas contesteerde en mee op gang bracht, net zoals ik het ook was die onlangs het opschrift op het bruine café De Leeuw van Vlaanderen dat haar bijnaam 'De Beest' in runetekens aanbracht op hun gevel met de S in de Beest als de dubbele SS van Heinrich Himmler. Dat is intussen allemaal van de gevel verdwenen, ook weer zelfcensuur, na voldoende druk door de publieke opinie. Laat ik het zo stellen: Wij, en ik als individueel burger met rechten en plichten, gebruiken alle mogelijkheden die de wet en de democratie ons bieden om onze mening te laten horen. Als iemand daar een probleem mee heeft is dat zijn zaak, of die kan naar Iran reizen waar er geen vrije meningsuiting is, waar ze het woord democratie niet eens kunnen spellen en waar bijvoorbeeld homoseksuelen nog in het openbaar op de markt worden opgeknoopt.

Tot slot nog enkele andere gezonde reacties, volgens uw redenering allemaal leden van de Joodse lobby, met andere woorden mensen die wellicht niet meer in staat zouden zijn om net zoals ik tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen:

Reacties in HLN Luc Van der Kelen (pagina 2): De Joodse gemeenschap staat terecht op zijn achterste poten. ... Het is zonder meer onaanvaardbaar om de sinistere figuur Hitler te banaliseren in een amusementsformule om de kijkers aangenaam bezig te houden. ... Als men bij de VRT niet meer aanvoelt dat dit er zeer ver over is, dringt zich voor de top van de omroep een cursus 'historische bewustwording' op, te geven door de laatste nog levende slachtoffers. Ter vergelijking: zou de heer Stevens Marc Dutroux ook een 'controversieel man' noemen en een kookshow programmeren met diens lievelingskostje, met zicht op het gruwelhuis waar de ontvoerde meisjes stierven?

Reactie van columnist Marcel van Nieuwenborgh (De Standaard): De hypocrisie druipt eraf, lezer. De VRT verontschuldigt zich bij voorbaat, mocht iemand door de uitzending worden gekwetst. Met andere woorden: als je grootmoeder, je grootvader, je hele familie is vergast op bevel van de heer Hitler, dan moeten jullie maar even de andere kant opkijken terwijl wij onze onbevooroordeelde kijkers vergasten op forel in botersaus à la manière du Führer.

Reactie Marc Reynebeau (De Standaard): Dat Meus Hitlers forel zal bakken, is een wat onthutsende gedachte. Want iemands lievelingsgerecht bereiden is tenslotte in veel gevallen ook een vorm van eerbetoon, al zou dat in dit geval postuum gebeuren. Niettemin is Plat préféré niet meer dan een eenvoudig en rustig culinair programma. Het is dus maar de vraag of het wel een geschikte vehikel kan zijn om dergelijke ethisch-historische bespiegelingen te maken.


Omdat ik toch wel serieus pissed was, stuurde ik volgende uitgebreide reactie terug. De brave man antwoordde me zopas dat voor hem de discussie afgesloten is, want 'doel bereikt'. Hij heeft dus niet eens de eerlijkheid om mijn antwoord nog op zijn site te zetten. Zo gaat dat dus bij de kampioenen van de censuur. Een serieuze deuk ook in de geloofwaardigheid van zijn website die de herinnering aan WOII levendig wil houden. Hier mijn uitgebreide reactie:

Ik vind uw reactie op mijn mailtje eerlijk gezegd nogal zielig. Vooral dat u mijn reactie ook nog eens zomaar op uw site zet zonder daarvoor toelating te vragen, vind ik getuigen van weinig respect en deontologie (staat er niet op uw site te lezen: "De gegevens die u opgeeft, zijn louter en alleen bestemd voor de behandeling van uw conversatie met de websitebeheerders") Als dat uw manier van werken is om de publieke opinie te informeren over de verschrikkelijke geschiedenis van WOII, dan heb ik -als historicus- daar toch mijn bedenkingen bij. Ik hoop dan toch uit de grond van mijn hart dat u in alle openheid en eerlijkheid deze reactie er ook nog bij zet, zodat de lezers van uw site zullen inzien dat ik wel degelijk historisch besef heb en dat mijn reactie wel degelijk gestoeld is op feiten en argumenten.

Uw argumenten op mijn reactie daarentegen raken kant noch wal. Nergens heb ik in mijn mailtje gesproken over complottheorieën, laat staan over de onzin van de Protocollen van Zion of het fundamentalistische gedachtegoed van Hamas. Ik heb enkel gezegd dat de actie om Plat Préféré te censureren er gekomen is vanuit de club van Joods Actueel die te pas en te onpas misbruik maakt van de geschiedenis van holocaust om iedereen die kritiek heeft op Israël in het verdomhoekje te duwen. Dat vind ik veel erger dan een kookprogramma maken waarin de informatie naar voor komt dat een verschrikkelijke dictator als Hitler graag eens een forel at. U gebruikt hier dus weer zo'n typische dooddoener tegenover iedereen die kritische kanttekeningen plaatst bij de politiek van Israël en bij diegenen die die politiek schaamteloos verdedigen. Ik denk dat u dus best ook eens iets anders leest dan Joods Actueel en zo uw blik op de zaken wat verruimt. Misschien eens 'De etnische zuivering van Palestina' van Ilan Pappé lezen, 'De Holocaustindustrie' van Norman Finkelstein of 'De uitbuiting van de holocaust' van Gie van den Berghe of haal in de bibliotheek eens al het werk van Noam Chomsky.

Bovendien betwist ik in mijn reactie zeker de historische feiten van WOII niet. Uiteraard weet ik maar al te goed dat er onnoemelijk veel leed is berokkend aan heel veel mensen tijdens WOII (mijn grootvader is zelf 9 maanden krijgsgevangen geweest en heeft het gelukkig overleefd) en uiteraard ben ik er als historicus van overtuigd dat men de publieke opinie goed en vooral juist (!) moet informeren over wat er tijdens die donkere periode in onze geschiedenis gebeurd is.

Maar wat nu gebeurd is, is gewoon censuur onder druk van een aantal belangengroepen (met als spreekbuis Joods Actueel). De Raad van Bestuur van de VRT is onder druk gezet om het programma niet uit te zenden en dat is iets wat in een democratische rechtstaat anno 2008 niet kan. Lees bvb vandaag het commentaarstuk van Yves Desmet eens of herbekijk de uitzending van Phara van gisteravond. Ik ben het niet altijd met Desmet eens, maar deze keer heeft hij volledig gelijk. De beslissing van 'de domkoppen van de VRT' (zoals u de openbare omroep nogal tactvol omschrijft) gaat in tegen verschillende arresten en uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en tegen de Belgische Grondwet. Het is regelrechte preventieve censuur en was dat niet juist een van de belangrijke politieke kenmerken van het naziregime? Als historicus, ant-fascist en overtuigd socialist zal ik dergelijke censuur blijven bestrijden omdat het indruist tegen de democratische basisbeginselen en tegen de waarden van de Verlichting (beginselen en waarden die de nazi's olv Hitler nota bene ongedaan wilden maken).

Het blijft mij ook verbazen hoe een heisa er kan ontstaan over een programma dat niemand gezien heeft. Heeft u het gezien? Waar haalt u het dat de figuur van Hitler door Jeroen Meus gebanaliseerd -laat staan opgehemeld- zou worden? Of was u erbij toen het programma ingeblikt werd? Ik snap niet hoe iemand als u -die met geschiedenis bezig is en de herinnering aan de verschrikkingen tijdens WOII levendig wil houden - al voor de feiten een oordeel klaar heeft en bijgevolg deze censuur goedpraat en verdedigt. Dit gaat er bij mij en bij vele anderen die ik gesproken heb, gewoon niet in. Ik vrees dus dat u met een ernstig geloofwaardigheidsprobleem zit.

En plus gaat u ook niet in op mijn constructieve voorstel dat de VRT het programma toch had moeten uitzenden, maar het had moeten koppelen aan een debat tussen de makers en de tegenstanders (vooraf of nadien), zoals bvb gisteravond er een kort debat was tussen Yves Desmet en Michael Freilich van Joods Actueel. Dit had een eerlijk en rechtvaardig compromis kunnen zijn. Nu is er duidelijk gecapituleerd voor de druk vanuit een bepaalde hoek, die hoe je het ook draait of keert, gedirigeerd wordt door de club rond Joods Actueel (misschien nog even in herinnering brengen dat Joods Actueel afgelopen zomer ook de politieke debatten op de Gentse Feesten aan banden wilde leggen en daarvoor de politieke steun kreeg van...het Vlaams Belang).

Sta me dus toe om te besluiten dat ik deze actie om de VRT zo onder druk te zetten ten zeerste betreur en met klemtoon verwerp en laat me ook nog de hoop uitdrukken dat dit nooit meer gebeurt in de democratische rechtstaat België. Nie wieder fascismus, nooit meer censuur!

Comments

Anonymous said…
Volledig akkoord met uw visie en commentaar. Zelf heb ik bij DS en de VRT het respect voor persvrijheid in alle omstandigheden verdedigd.

Het schelden van verzet.org vind ik daarenboven ongepast. Als deze man of organisatie geloofwaardig wil zijn, moet hij eerst leren zich te beheersen.

Peter Van den Branden
Anonymous said…
Ook ik ben volledig akkoord, Jan. Die man van verzet.org speelt gewoon op de man en niet op de bal, en daar kan ik niet tegen. Bovendien gaat hij wel erg ver door die joodse samenzweringstheorieën erbij te halen. Overigens vind ik je voorstel, om de aflevering te laten voorafgaan of te laten eindigen met een debat, tenminste een constructief alternatief.

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks