Een gedachte over de NAVO

Bush komt niet alleen naar België om eens goeiedag te zeggen, maar hij komt ook in het kader van de NAVO eisen dat alle 'bondgenoten' op 1 lijn komen in de strijd tegen het terrorisme.

Nu, over die NAVO wil ik nog iets zeggen:

In 1989 eindigde de Koude Oorlog en kwam er een einde aan de Oost-West-confrontatie (of was het West-Oost-confrontatie: het zijn altijd de anderen die het gedaan hebben hé vanuit onze eurocentrische bril). Het Warschaupact werd ontbonden. En de NAVO? Nee hoor, dat oorlogsinstituut bleef lekker voortdoen en... doet dat vandaag nog steeds! Waarom is de NAVO niet afgeschaft? Welke relevantie heeft dat ding nog?

Het behoud van de NAVO is een gemiste kans voor de wereldvrede: men had alles op de VN kunnen zetten, dat grondig hervormen, daar een echt vredesinstrument van maken, ...
Helaas, helaas,...

JB

Comments

Anonymous said…
Het Warschau pakt werd ontbonden omdat de Russiche satelieten bij de NAVO wensten te komen. Dit kon natuurlijk niet onmiddelijk, omdat Rusland zulk een gezichtsverlies niet kon leiden, maar het was en is de oorsprong. De latere evolutie heeft dit bewezen.

Verder vindt ik de NAVO heel nuttig, al was het maar om eventueel een "peace keeping force" te verwezenlijken , maar ondertussen vooral om de U.S.A. voor zover mogelijk in toom te houden en dus ook om voor zoveel als mogelijk individuele oorlogsavonturen van soevereine staten te verhinderen.
De evenwichtsoefening is heel moeilijk, maar de geschiedenis van de NAVO geeft aan dat er zeer langzaam vooruitgang geboekt wordt. De inspanning kan overdreven lijken in verhouding tot het resultaat. Het mentaliteitsverschil tussen Europa en de U.S.A. is dan ook enorm en de Europese verschillen onderling zijn ook niet de minste.

Wij wensen toch een wereldomvattende democratie te verwezenlijken ? De NAVO is , en dit kan eigenaardig lijken voor velen, een van de middelen daartoe. Elke grote organisatie die landen met elkaar verbindt en waar moet gepraat worden is nuttig. Politiekers en Managers hebben dit begrepen, alhoewel zij het niet altijd eerlijk spelen. De vakbond zou hier veel beter moeten presteren. Maar ja wat wil je als je al een opdeling hebt in je eigen land per politieke strekking, of per industriegroep zoals in duitsland.

Peter Van den Branden
Anonymous said…
Het Warschaupact werd ontbonden omdat de satellieten en de USSR ten onder zijn gegaan door interne en externe factoren. Nadien zijn de nieuwe bewindvoerders (al dan niet omgeturnde ex-'communisten') ingegaan op de niet-aflatende pogingen van het Westen om bij de NAVO te komen.

Voorts heb ik niet zo'n vertrouwen in dit oorlogsinstituut. 2 voorbeelden vandaag bewijzen dit al: de bezetting van Afghanistan (waar i.t.t. de Amerikaanse euforische berichten) nog steeds geen stabiliteit en vrede is + de politionele steun en collaboratie met de Amerikaanse bezetting van Irak, die nog steeds strijdig is met het internationale recht. Warkeeping zal dus ook wel een goed begrip zijn zekerst!?

De NAVO is geen instrument om democratie te verwezenlijken. De enige instrumenten om democratie te verwezenlijken zijn partcipatieve initiatieven die vanuit de bevolking zelf komen en dus niet vanuit één of ander militair vehikel.

Tot daar een eerste commentaar!

Jan

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks