Search This Blog

Wednesday, February 23, 2005

Le Soir niet meer welkom bij Karel De Gucht

Journalisten van het Franstalige dagblad Le Soir zijn niet meer welkom bij “Karel la Gaffe” minister van Buitenlandse Zaken, met de echte naam Karel De Gucht. Speciaal Colette Braeckman* wordt geviseerd door de blunderende minister. Want wie doet dat nu, notities over buitenlandse staatshoofden die vol fouten staan openbaar maken. Wanneer een medewerker van Buitenlandse Zaken stomme dingen op papier zet, hoeft een journalist dat toch niet te publiceren? 'Dat de relaties België-Kongo weer even in het gedrang kwamen, was niet mijn schuld maar die van de pers', volgens Karel De Gucht, die in Kongo zelf "Carol De Gust" wordt genoemd.

* Colette Braeckman is een erkende Congo-specialiste in België, dit in tegenstelling tot Karel De Gucht

Bron: 6 Minutes Media & Publishing

No comments: