Bush Not Welcome

Amerikaans president Bush brengt morgen een bezoek aan België. Hij zal zogezegd de plooien met Europa komen gladstrijken (lees: de Amerikaanse wil opleggen).
Hieronder een aantal redenen waarom de president en zijn gevolg niet welkom zijn:

- de oorlogen in Irak en Afghanistan, waar hij de geopolitieke en defensie belangen van de neoconservatieve lobby behartigt
- de dreiging met oorlog tegen andere landen (voorposten van tirannie) omdat ze niet in de pas van Amerika lopen
- het opsluiten van gevangen in Guantanamo tegen het internationale recht en tegen adviezen van het Internationale Rode Kruis in
- de gigantische bedragen die hij uit de Amerikaanse begroting neemt voor een agressieve defensiepolitiek, oorlogsopbouw en massale wapeninvesteringen in plaats van sociale en ecologische doeleinden
- de onwil, de weigering om het Kyotoprotocol te erkennen als middel om iets te ondernemen tegen de opwarming en de verdere ecologische degradatie van onze aardbol
- de kloof tussen arm en rijk die zowel in Amerika als mondiaal door zijn economisch beleid toeneemt

Als de spreekbuis van een dergelijk regime, dat beweert op te komen voor democratie en mensenrechten, de Amerikaanse met de Europese belangen (het transatlantisme weet je wel) wil komen verzoenen met een bezoek, dan zeg ik NEEN!

JB

Comments

Popular posts from this blog

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks

[Poëzie] Een anti-oorlogsgedicht van mijn zusje Laura