Het CAP is echt wel nodig


De Belgische politiek is vandaag een pover spel tussen een aantal partijen die meer en meer op elkaar gelijken. Wat is nog het verschil tussen Open Vld en sp.a? Tussen CD&V en NV-A? Tussen spirit en Groen!? Je moet er al diep over nadenken. Gevolg is dat het fascistische Vlaams Belang zich kan opwerpen als 'het énige alternatief'' en dat geen enkele van de traditionele partijen daar een antwoord op heeft. Integendeel. Vrijwel alle partijen (Groen! iets minder, da's waar) stappen mee in het gevaarlijk seperatistisch discours van de Vlaams-nationalisten.

Gelukkig proberen verschillende mensen ter linkerzijde iets nieuws op te bouwen: het CAP of het Comité voor een Andere Politiek. Deze beweging wil een nieuwe linkse partij uitbouwen die een links alternatief wil vormen voor de traditionele politiek en de fascisten van het Vlaams Belang. Als je vandaag kijkt naar het politieke debat, naar de gevoerde politiek, naar het communautaire gekibbel, naar het blijvend succes van het Vlaams-Belang, kan je toch alleen maar concluderen dat het tijd is voor een Andere Politiek, een politiek ten dienste van alle Belgen, Vlaming of Waal, migrant, vluchteling, jongere of oudere, .... Daarom ben ik mee actief geworden in het CAP. Omdat ik vind dat het NU hoog tijd is.

www.anderepolitiek.be

Comments

Anonymous said…
DS niet gelezen de laatste week ?
Nu dat er eindelijk een klein beetje licht schijnt in de communautaire tunnel is er weer een groepje dat denkt het beter te kunnen.

Het probleem met het steeds weer oprichten van kleine partijen die op de duur toch niets te beteken hebben is dat zij de mogelijke dynamiek van de traditionele partijen volledig ondergraven en zo beginnen al deze partijen op elkaar te gelijken. De enige partij die buiten de SP, CVP en liberalen de laatste 40 jaar iets te betekenen had was de volksunie en ook die is ten onder gegaan omdat zij haar dynamiek heeft kunnen overbrengen op de drie groten. Voor de rest is er door kleine partijen niets, maar dan ook niets aangedragen.

Ik moet toegeven dat het dictatoriaal optreden van de VLD schril afsteekt tegen de luisterbereidheid van SPa en CD&V (of zoiets), maar dit is nu juist wat ik bedoel. Er is een duidelijk verschil ontstaan de laatste 6 maanden tussen deze 3 partijen en dat is ook vele Walen niet ontgaan. Waarom kan niet iedereen de traditionele partijen in een richting stuwen zonder zijn stem te vergooien in een goed bedoeld maar waardeloos initiatief.

Peter Van den Branden


Peter Van den Branden
Wat het is said…
Ik was onlangs onrechtsreeks in contact met CAP. Ze hoopten om een nummer te kunnen gebruiken in hun 'low-budget' campagne en iemand uit de propaganda-cel sprak me daarover aan.

Nu lijkt me dit wel en niet interessant.
Ik ben sociaal geëngageerd en dat uit zich in het geven van workshops, en bvb een actie voor habbekrats vzw die in mei gelanceerd wordt.

Ik ga er echter van uit dat 'emancipatie' van de achtergestelde bevolkingsgroepen het eerste doel moet zijn. Zorg ervoor dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is niet alleen materialistisch en financieel, want ook sociologische en psychologische factoren spelen mee. Daarvoor kan geen enkel instituut zorgen.

Ik denk zo bvb aan de 4e wereld diplomatiek. Slechts enkele maanden geleden deed ik de test 'wie weet wat de 4e wereld is' en niemand wist het. Nu is de problematiek in de media, maar er zijn weinig voorvechters voor deze bevolkingsgroep (die toch aanzienlijk groot is, maar geen gezicht heeft).

Veel sociaal werk vormt slechts een plakker voor de won omdat er geen lange termijn-ondersteuning is. Jongens krijgen een workshopje, een afspraak bij een begeleider, etc.
Wat er nodig is (sociale integratie, persoonlijke motivering, ...) is veel structureler en kan alleen behaald worden door sociale cohesie en solidariteit. Wat er niet is, wat ook niet snel zal komen want de woonwijken bevatten meestal inwoners uit dezelfde klasse, de media slaagt er ook in van een heel beperkt beeld van de Belg, Vlaming, middenstander op te hangen...

Dat we eerst starten met een collectieve identiteit toe te laten (oa op de blanke techno/rock&import media) omdan alle puzzelstukjes daarin te plaatsen.
Jan Buelinckx said…
Beste,

Hartelijk dank voor je comment. Emancipatie van achtergestelde groepen in de samenleving is een grote bekommernis van het CAP. In oze organisatie zitten trouwens enkele mensen van het Vierde Wereld Syndicaat, een zelforganisatie van armen en kansarmen die het paternalisme van de overheid en het middenveld kotsbeu zijn. Zij hebben gemerkt dat zij in het CAP een politiek verlengstuk kunnen krijgen.

Met het CAP staan we voor structurele oplossingen. Wij vinden dat er genoeg financiële en materiële middelen zijn om iedereen gelijke rechten en gelijke kansen te geven. Je moet ze natuurlik durven halen waar ze zitten - die financiële middelen - en dat is wat wij ook duidelijk stellen als wij bvb pleiten voor een vermogensbelasting of voor een veel scherpere strijd tegen fiscale fraude.

Er is vandaag inderdaad een groot gebrek aan solidariteit, omdat de traditionele partijen stelselmatig de solidariteit hebben ondergraven met de gekende steile opgang van het Vlaams Belang als resultaat. Met het CAP pleiten wij uitdrukkelijk voor een sterke solidariteit, tussen noord en zuid, tussen Vlaming en Waal, tussen migrant of Belg, tussen jongeren en ouderen, etc... Solidariteit is ons machtigste wapen tegen de macht en het grote geld.

Wat je op het einde bedoelt met 'collectieve identiteit' begrijp ik niet zo goed. Kan je dat wat verduidelijken?

Groeten
Jan

Popular posts from this blog

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks

[Poëzie] Een anti-oorlogsgedicht van mijn zusje Laura