Petitie voor meer en voor betere democratie

Na het enkelvoudig mannenstemrecht in 1919, het vrouwenstemrecht in 1948, nu het stemrecht bij belangrijke beslissingen!

Na 176 jaar hebben de burgers van dit land nog altijd geen stemrecht bij beslissingen die er echt toe doen. We kunnen niet stemmen over wetten, niet over belastingen en de begroting, niet over de EU, enz.In ons land worden alle wetten uitsluitend gemaakt door politici. Hierdoor is het mogelijk dat wetten worden doorgevoerd tegen de wil van de kiezers in. Dit hoeft niet zo te zijn: met een referendum kan de bevolking, als het nodig is, haar democratische recht uitoefenen en zelf wetten indienen, aanpassen of tegenhouden. Daarom is het belangrijk de grondwet aan te passen. Daarin staat namelijk dat 'alle macht toebehoort aan de natie' - de politici, dus. Om ervoor te zorgen dat de kiezers (u en ik) het laatste woord krijgen als dat nodig is, moeten we 'de natie' vervangen door 'het volk'.

Teken dus de petitie en schrijf mee geschiedenis! surf naar www.artikel33.be

Comments

Anonymous said…
DE "volksdemocratie" zoals u ze verlangt en waar het FGTB nog altijd van droomt, heeft bij VW in elk geval bewezen niet te werken. Het zijn juist de beslissingen die in het verleden genomen zijn door de steeds weerkerende "raadplegingen van de basis" die de fabriek in een moeilijk positie geplaatst hebben.

Tevens is achteraf gebleken dat de "neen" stemmen van NL en F tegen de zogenaamde Europese grondwet eigenlijk een afkeuring van de regering, maar niet van Europa, was.
Ik vindt wel dat een regering elk jaar op de een of andere manier zou moeten geevalueerd worden door de bevolking en niet door het parlement. Dit is niet moeilijker te organiseren dan een volksraadpleging.

Het blijkt ook dat zelfs bij eenvoudige raadplegingen een groot deel van de massa niet begrijpt waarover het gaat. Een volksraadpleging over technische, financiële of milieu kwesties is hier uit den boze, niet iedereen heeft een diploma van een hogere school. Uiteraard kan wel gepraat worden over de ethiek van deze zaken.

Het is wel zo dat een volksdemocratie ons zou kunnen beschermen tegen de huidige willekeur van de rechtstaat, maar de reactietijd zou even laattijdig zijn en snelle beslissingen onmogelijk maken.

Peter Van den Branden

Popular posts from this blog

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks

[Poëzie] Een anti-oorlogsgedicht van mijn zusje Laura