[Proces Dutroux] Open brief aan Jean Lambrecks

Hier leest u een open brief van mijn kompaan Raf Verbeke aan Jean Lambrecks, de vader van Eefje. Over het proces, de rol van de politiek, de Octopus-hervorming, de witte mars, etc...

Open brief aan Jean Lambrecks.

Geachte Heer Lambrecks,

U kent mij niet, maar als burger uit het netwerk van witte comités ter ondersteuning van alle ouders van verdwenen en vermoorde kinderen, ken ik U zeer goed. U bent voor mij een ouder die niet alleen mijn steun verdient, maar ook respect voor Uw verdediging als burgerlijke partij op het proces Dutroux.

Ik weet zeer goed dat Uw verdediging niet de zelfde is als die van Paul en Betty Marchal of die van Carine en Gino Russo. Uw verdediging is ook anders dan de strijd die Tinny Mast voert voor de waarheid of pakweg een Eric Geysbregts. Recht op Recht, het wit comité dat in mijn bedrijf uit de stakingen ter ondersteuning van Connerotte in 1996 is voortgekomen heeft nooit juridische dossiers uitgevlooid. Wij hebben ons nooit in de plaats van justitie en politie gezet. Wij hebben enkel de ouders en de slachtoffers gesteund in hun zoektocht naar de waarheid. Welke kleur, welke mening, of welke maatschappelijke positie die ouders ook hebben. Omdat een kind verliezen het ergste is wat een mens kan overkomen. En omdat een verdwenen kind van textielbaronnen als Anthony De Clerq evenveel recht op bescherming heeft als kinderen van de werkende klasse als Julie, Mélissa, An, Eefje, Kim, Ken en alle andere.

Vandaag, daags voor de verkiezingen voor het Europees en de Regionale Parlementen en twee dagen voor de volksjury in afzondering gaat over de schuldvraag van Dutroux, Nihoul, Lelièvre en Martin, kruisen onze wegen voor het eerst. Ik sta als 13° kandidaat op de lijst STA OP in Limburg voor de Vlaamse Raad en ik voel mij verplicht te antwoorden op uw verkiezingspropaganda als 6° kandidaat voor de VLD, ook voor de Vlaamse Raad.

U zegt in een interview met de Minister Van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael dat U “veel bewondering hebt voor veel onderzoekers en magistraten”. Dat U “al die kritiek op de onderzoekers tijdens het proces Dutroux u stoorde” .Patriek Dewael zegt daar op :” Het doet mij plezier dat Jean dit zegt. Sinds de samenvoeging van Rijkswacht, Gerechtelijke en Lokale politie is er nu meer overleg en boeken we ook betere resultaten”

Allicht weet de Minister over dit alles zeker meer dan ik. Maar er is 1 ding dat ik niet goed begrijp: welk resultaat is er voortgekomen uit het proces Dutroux ? Wat weten wij meer dan we wisten op 1 maart toen het proces startte ? Wie vermoordde Julie en Melissa ? Hoe kan je als ouder van een vermoord kind zeggen dat dit proces goed gegaan is ? Zoals Gino en Carine Russo stellen, en in tegenstelling tot wat U suggereert, was het niet ondervrager Michel Demoulin die Sabine en Laetitia kon bevrijden, maar wel degelijk Connerotte en Bourlet die “ Marcinelle desnoods tot de laatste steen hadden afgebroken” (De Morgen 11/6/04).

Ik kan respect opbrengen voor Uw mening als ouder. Uiteraard. Maar ik kan niet aanvaarden dat Patrick Dewael van Uw mening over het proces gebruik maakt om de politiehervorming goed te praten. “Het proces is een keerpunt” volgens Dewael “in het vertrouwen in politie en gerecht”. Niemand op de witte mars, zeker de ouders van verdwenen en vermoorde kinderen niet, heeft een politiehervorming gevaagd. Zij hebben enkel gevraagd dat de mensen die in politie en op justitie werken, hun werk kunnen doen. En niet belemmerd worden door bureaucraten, managers en formele regels zonder inhoud.. De politiekhervorming was niet het antwoord van het volk op de misdaden va Dutroux. De politiehervorming was een antwoord van de politiek op haar eigen problemen. Het Rekenhof maakt zelfs bekend dat twee jaar na de start 54 van de 196 politiezones zelfs nog geen minimale personeelsbezetting hebben om hun werk te doen. De basis in de politie is helemaal niet gehoord. Elementaire dingen als gelijk loon voor gelijkwardig werk moesten nog afgedwongen door syndicale actie. Diensten worden en wordt net als vroeger tegen mekaar opgezet met de oude rijkswachtkolonels als hoogste leiding.

Dewael probeert op Uw rug zijn blazoen op te poetsen. De bevolking weet maar al te goed dat paarsgroen niet de verandering heeft gebracht die de bevolking in 1999 verwachtte. SP.a-Spirit,CD&V-NVA en VLD zijn de Octopus-partijen die de politiehervorming aan de politiemensen en aan de bevolking hebben opgelegd Zij hebben allemaal boter op het hoofd. Zij hebben echte democratische hervormingen van de instellingen afgeblokt. Zij hebben alle verantwoordelijken die in de fout gingen in de zaak Dutroux de hand boven het hoofd gehouden. Wie herinnert zich nog hoe Jean-Luc Dehaene tot verrassing van iedereen de benoeming van Wathelet als Europees rechter koppelde aan de goedkeuring van het verslag van de commissie Dutroux ? Dat was de vrijbrief voor al wie echt de waarheid wou bovenspitten.

Alle traditionele partijen willen zo snel mogelijk deze bladzijde omdraaien. Zij willen niet meer herinnerd worden aan de druk van de bevolking op onze instellingen. Zij willen na 13 juni overgaan tot de orde van de dag: de concurrentiepositie van het kapitaal en de sanering van de sociale zekerheid, ten koste van wie leeft van een loon of een uitkering. Ik heb mij aangesloten op de lijst STA OP in Limburg, de enige lijst met allemaal arbeid(st)ers die de boodschap van de Witte Mars voortzetten op andere terreinen en in hun buurt en op hun werk. Ik betreur daarom ten zeerste de recuperatie door de VLD van Uw strijd.

Raf Verbeke
13° Kandidaat STA OP lijst 12 Vlaamse Raad Limburg.
carineraf@pandora.be
0497/23.07.60.

Comments

Popular posts from this blog

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks

[Poëzie] Een anti-oorlogsgedicht van mijn zusje Laura