[Europa] Ontwerp-Grondwet goedgekeurd

Gisteren werd op de Europese Top in Brussel de ontwerptekst voor een Europese Grondwet goedgekeurd. Dit betekent in concreto dat het neoliberalisme tot de officiële doctrine van de Europese Unie verheven wordt en dat het sociaal Europa dat de vakbonden en de sociale bewegingen bepleiten verder weg lijkt dan ooit. Attac-Vlaanderen betreurt de goedkeuring van de ontwerptekst. Op het discussieforum van deze andersglobalistische beweging kan je een perscommuniqué en verschillende discussiebijdragen lezen over het neoliberale karakter van de Europese Unie. Op Indymedia België kan je ook nog een verslag lezen dat ik schreef naar aanleiding van een Europadebat in de Vooruit op 25 maart van dit jaar.

Jan Buelinckx (19/06/04)

Comments

Anonymous said…
nog een "detail":

Bijna dag op dag dat een Belgische parlemetnarie comissie in meerderheid voor de invoering van een Tobintax op EU-vlak stemt, beslissen de staats en
regeringsleiders op hun top in Brussel niet ver van het Belgisch parlement dat de gewone meerderheidsstemmingen inzake fiscaliteit kunnen onderworpen worden aan het veto van een nationaal parlement. Dus gelijk welk land kan gelijk welke Eu-taks tegenhouden als zijn parlement dat stemt. En aangezien er altijd wel in minstens 1 land een rechtse meerderheid aan de macht zal zijn die tegen een TOBIN-tax is kunt ge die TOBIN tax op uw buik schrijven.

raf (via Links Nederlands)
Anonymous said…
De EU wil tegen 2010 de meest competitieve kenniseconomie van de wereld worden en daarvoor moet alles gedaan worden om dit te realiseren:
liberalisering, deregulering, privatisering, flexibilisering, afbouw sociale zekerheid, etc.... Met een grondwet wil men aan deze ultraliberale
afbraakpolitiek de perfecte legitimatie geven. Doordat het vetorecht blijft gelden in sociale en fiscale materies kan elke sociale vooruitgang afgeblokt worden, hetgeen Raf aanhaalt met zijn vb over de Tobintaks.

Jan Buelinckx (via Links Nederlands)
Anonymous said…
Deregulering en privatisering zijn de middelen om economieën te breken. Kijk naar alle landen die door het IMF en de Wereldbank zijn gedwongen om dit uit te voeren. Die zijn nu compleet failliet. Voorbeeld:
Argentinië. In Venezuela probeert Chavez (met succes) er tegenin te gaan. Als hij niet zijn eigen weg had gevolgd, was Venezuela er nu nog veel slechter aan toe. Welke landen hebben zich onttrokken aan de
dictaten van het IMF en Wereldbank? Maleisië, China. Economisch staan die zeer sterk.Dat de neoliberalen beweren dat deregulering en privatisering gunstig
werken voor de economie is een gevaarlijke fabel. Zij geloven er zelf niet in. Alleen onze collaborerende pers wil ons het sprookje laten geloven. Het doel is de verarming van grote lagen van de bevolking, dat
zorgt voor lage lonen, flexibiliteit (je kan de arbeiders daarmee alle kanten van de fabriek laten zien, dwz uitbuiten), lage lasten voor het
bedrijfsleven, geen verantwoordelijkheid voor het verleden en zeker niet voor de toekomst.
Deregulering en privatisering (kijk naar eigen land, waar alles wat geprivatiseerd is, kapot is of gaat; bovendien zijn de prijzen niet gedaald, maar gestegen - nog zo'n fabeltje van neoliberalen) vernielen
de staat, geven alle macht aan de corporaties (bedrijven). Plastisch gezegd: de rijke stinker wil een tuinman, een poetsvrouw, een kok, maar dan wel voor heel weinig geld natuurlijk. Zijn eigen producten, diensten, wil hij vanzelfsprekend wel zo duur mogelijk aan de gewone man brengen (bvb de prijs van cd's die ver ligt boven de werkelijke kostprijs).
De neoliberalen willen Europa gebruiken om hun zin te krijgen en om de nationale wetten makkelijker te kunnen ontduiken. De staat mag enkel nog dienen voor het onderdrukken van de legitieme wensen en behoeften
van de bevolking. Bereid jullie voor op de revolutie. Het kapitalisme is in een destructieve fase.
Lees Parecon van Michael Albert, Manifesto for a New World Order van Monbiot. Wij moeten voorbereid zijn als de boel instort.

Hetty Litjens (via Links Nederlands)
Anonymous said…
Reactie op opmerking van Raf (zie eerste comment)

De Europese campagne voor een Tobintaks richt zich op het laten goedkeuren van een Tobintaks wetsvoorstel door alle nationale parlementen in de Eurozone. Het feit dat fiscaliteit in de EU onder de unanimiteitsregel valt ondermijnt dus niet direct de Europese Tobintaks-campagne, omdat we, alhoewel er pogingen zijn om het Europees Parlement in de Europese campagne in te schakelen, ons toch vooral richten op de nationale politiek en die nationale campagnes Europees proberen te co-ordineren.

Bovendien, de Europese Tobintaks-campagne kan een mooie, concrete aanleiding zijn om het gebrek aan slagkracht van de EU op fiscaal gebied heel scherp te stellen en de strijd daarrond breder te voeren (makkelijker nu er een concrete inhoud aan gegeven wordt). Er is geen andere keuze dan de strijd tegen de dominantie van de financiële markten op internationaal niveau te voeren en dan zal je altijd rechtse nationale regeringen op je weg vinden. Dat geldt voor elke progressieve strijd die je voert. Bovendien, als er één domein is waarin de Washington Consensus (het neo-liberale programma) afbrokkelt, dan is het wel het terrein van de financiële markten. Zonder overdreven optimistisch te zijn, zie je daar wel een zekere positieve verschuiving van wat het 'rechtse denken' inhoudt op gebied van financiële markten.

Stijn Oosterlynck (via mail)

Popular posts from this blog

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks

[Proces Dutroux] Open brief aan Jean Lambrecks