[Neoliberale Globalisering] Tobintaks gestemd in de Kamer!

Op dinsdag 15 juni werd in de commissie Financiën en Begroting van de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel ter installatie van een Tobintaks in zijn Spahnvariant gestemd en goedgekeurd! Een wisselmeerderheid van socialisten en christen-democraten keurde het voorstel goed. De alternatieve oppositie (MR, VLD en Vlaams Blok) is er zelfs niet in geslaagd om het voorstel ter advies naar de Raad van State te sturen. Lees hier het persbericht van Attac-Vlaanderen, één van de voornaamste pleitbezorgers van de Tobintaks wereldwijd.

Comments

Anonymous said…
Op Indymedia Oost-Vlaanderen wordt een hele feature gewijd aan de stemming van de Tobintaks. Je vindt er heel wat achtergrondinformatie.

Check: http://ovl.indymedia.org/news/2004/06/2552.php

JB (16/06/04)

Popular posts from this blog

De Morgen: gebeten om te weten??

[Zwarte Zondag 2004] Een dichterlijke impressie van kameraad Felix Hendriks